Сектор ААС
 
Справка - акредитации 
Справка - атестиране 

  Сектор ВО
 
Справка - одити 

  Годишни планове за вътрешни одити
 
Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКАДО - 2023 г.
Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКАДО - 2022 г.
Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКАДО - 2021 г.
Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКО - 2019 г. Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКО - 2018 г. Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКО - 2017 г. Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКО - 2016 г. Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКО - 2015 г. Годишен план за дейност "Вътрешен одит" към ЦКО - 2014 г.   Вътрешни одити
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №3/28.09.2023 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №2/27.09.2023 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №1/26.09.2023 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №7/15.12.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №8/16.12.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №9/20.12.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №10/21.12.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №11/21.12.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №6/01.07.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №5/30.06.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №4/28.06.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №3/23.06.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №2/23.06.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №1/21.06.2022 г. 
Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №6/23.12.2021 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №5/22.12.2021 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №4/22.12.2021 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №3/22.12.2021 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №2/21.12.2021 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” №1/30.07.2021 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведен в периода 10-18 февруари 2016 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведен в периода 13-24 юли 2015 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведен в периода 9-30 юли 2014 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведен в периода 18-20 май 2013 г.  Доклад от вътрешен одит на Системата за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведен в периода 12-13 март 2013 г.    Външни одити Доклад от надзорна визита (4 март 2018 г.) Доклад Преход/Фокусирано посещение (септември 2018 г.) Доклад от външен надзорен одит, проведен в периода 16-17 октомври 2017 г. Доклад от външен надзорен одит, проведен в периода 6-8 март 2017 г.  Доклад от външен одит за подновяване на сертификацита, проведен в периода 29 февруари-2 март 2016 г.  Доклад от външен надзорен одит, проведен в периода 11-12 ноември 2015 г.  Доклад от външен надзорен одит, проведен на 17 март 2015 г.  Доклад от външен надзорен одит, проведен в периода 22-23 октомври 2014 г.  Доклад от външен надзорен одит, проведен на 17 март 2014 г.  Доклад от външен надзорен одит, проведен в периода 11-12 септември 2013 г.  Доклад от външен одит за подновяване на сертификацита, проведен в периода 18-20 март 2013 г. 
  Сектор ИАОКУ
    ОКС "бакалавър"
   Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2022/2023 г.
   Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2021/2022 г.
   Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2020/2021 г.
   Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2019/2020 г.
 Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2018/2019 г.
Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2017/2018 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2016/2017 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2015/2016 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2014/2015 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2013/2014 г.  Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2012/2013 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2011/2012 г.    ОКС "магистър" Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2022/2023 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2021/2022 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2017/2018 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2016/2017 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2015/2016 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2014/2015 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2013/2014 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОКС "Магистър" за учебната 2011/2012 г.   ОНС "доктор" Доклад за резултатите от проучване на удовлетвореността на докторантите от качеството на обучение учебна 2021/2022 г. Доклад за резултатите от проучване на удовлетвореността на докторантите от качеството на обучение учебна 2020/2021 г. Доклад за резултатите от проучване на удовлетвореността на докторантите от качеството на обучение учебна 2019/2020 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОНС "Доктор" за учебната 2017/2018 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОНС "Доктор" за учебната 2016/2017 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОНС "Доктор" за учебната 2015/2016 г. Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение в ОНС "Доктор" за учебната 2014/2015 г.