Стопанска Академия "Д. А. Ценов" Свищов е одобрена от Lloyd Register в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството: ISO 9001:2015 EN ISO 9001:2015 BS EN ISO 9001:2015
 
 
Валидност до 2019 г.
 
BG EN

Увеличи

Увеличи

Увеличи

Увеличи
 

Изтекли сертификати

до 2018 г. до 2016 г.

Увеличи

Увеличи

Увеличи

Увеличи
 
до 2013 г. до 2010 г. до 2007 г.

Увеличи

Увеличи

Увеличи

Увеличи