Стопанска Академия "Д. А. Ценов" Свищов е одобрена от Lloyd Register в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството: ISO 9001:2015 EN ISO 9001:2015 BS EN ISO 9001:2015
 

Увеличи

Увеличи

Увеличи

Увеличи
  

Увеличи

Увеличи

Увеличи

Увеличи
  

Увеличи

Увеличи

Увеличи

Увеличи