Уважаеми колеги,

предлагаме на Вашето внимание списания, реферирани и индексирани в международните  бази данни Scopus и Web of Science, към които може да изпращате научни материали за публикуване. Препоръчително е да съобразите избора си с Матрицата на съответствията между професионалните направления и областите на науката по двете бази данни.
Преди подаване на материал към определено списание е желателно да се извърши проверка дали към съответния момент то е с актуална индексация в двете бази данни. 
Изданията са разделени, както следва:

Изданията са съобразени с матрицата на съответствията между професионалните направления и областите на науката по двете бази данни.
Те са разделени, както следва:
 

Матрица на съответствията между професионалните направления и областите на науката по международна база данни Scopus

Професионално направление

Научна област (Scopus)

3.7 Администрация и управление

 Business, Management and Accounting

 Economics, Econometrics and Finance

3.8 Икономика

 Business, Management and Accounting

 Economics, Econometrics and Finance

 

Матрица на съответствията между професионалните направления и областите на науката по международна база данни Web of science

Професионално направление

Научна област (WoS)

3.7 Администрация и управление

 GOVERNMENT & LAW

 PUBLIC ADMINISTRATION

3.8 Икономика

 BUSINESS & ECONOMICS

 GOVERNMENT & LAW

 INTERNATIONAL RELATIONS

 OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE