Уважаеми колеги,
предлагаме на Вашето внимание списания, реферирани и индексирани в международните  бази данни Scopus и Web of Science, към които може да изпращате научни материали за публикуване. Изданията са съобразени с матрицата на съответствията между професионалните направления и областите на науката по двете бази данни. Те са разделени, както следва: