Академично ръководство

проф. д-р Атанас Атанасов

проф. д-р Атанас Атанасов

Заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите"
доц. д-р Здравко Любенов

доц. д-р Здравко Любенов

Заместник-ректор "Международно сътрудничество, студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение"
доц. д-р Светослав Илийчовски

доц. д-р Светослав Илийчовски

Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация"

Секретариат
Елена Петкова

Елена Петкова

Административен секретар
Силвия Живкова

Силвия Живкова

Инспектор
Административно ръководство