Академично ръководство

проф. д-р Любчо Варамезов

проф. д-р Любчо Варамезов

Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация"
проф. д-р Поля Ангелова

проф. д-р Поля Ангелова

Заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите"
доц. д-р Румен Ерусалимов

доц. д-р Румен Ерусалимов

Заместник-ректор "Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение"

Секретариат
Елена Петкова

Елена Петкова

Административен секретар
Велислава Петкова

Велислава Петкова

Секретар ректорат

Административно ръководство
Венцислав Танев

Венцислав Танев

Помощник-ректор