Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Моника Спасова

Моника Спасова

Старши секретар факултет
Милена Маринова

Милена Маринова

Инспектор факултет
Ралица Сирашка

Ралица Сирашка

Инспектор факултет
Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Тоня Петрушева

Тоня Петрушева

Старши секретар факултет
Юлия Георгиева

Юлия Георгиева

Инспектор факултет
Теменужка Генкова-Спасова

Теменужка Генкова-Спасова

Инспектор факултет
Цветослава Зонева

Цветослава Зонева

Инспектор факултет
Факултет "Стопанска отчетност"
Теодора Йошева

Теодора Йошева

Старши секретар факултет
Христина Петкова

Христина Петкова

Инспектор факултет
Румяна Божанова

Румяна Божанова

Инспектор факултет
Факултет "Финанси"
Ангелина Маринова

Ангелина Маринова

Старши секретар факултет
Ваня Борисова

Ваня Борисова

Инспектор факултет
Галина Илиева

Галина Илиева

Инспектор факултет