Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Моника Спасова

Моника Спасова

Секретар факултет
Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Тоня Петрушева

Тоня Петрушева

Секретар факултет
Юлия Георгиева

Юлия Георгиева

Инспектор факултет
Цветослава Зонева

Цветослава Зонева

Инспектор факултет
Факултет "Стопанска отчетност"
Теодора Йошева

Теодора Йошева

Секретар факултет
Христина Петкова

Христина Петкова

Инспектор факултет
Факултет "Финанси"
Галина Илиева

Галина Илиева

Секретар факултет