• За всяка кандидатстудентска кампания в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии.
  • На кандидатстудентски изпит се явяват всички кандидати избрали да участват с конкурсен изпит.
  • Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.
  • Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена