• СА „Д. А. Ценов“ – Свищов организира ежемесечни кандидатстудентски изпити в тестова форма.
  • Тестовата форма се провежда в електронен формат.
  • Кандидатстудентските изпити се провеждат присъствено (в специално създадените изпитни центрове на Стопанска академия) или дистанционно (чрез платформата за дистанционно обучение на Стопанска академия https://dl.uni-svishtov.bg/)
  • Всеки кандидат-студент има право да се яви на електронен кандидатстудентски изпит по Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски или руски език, на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности.
  • В балообразуването участва най-високата оценка, получена от кандидат-студента, независимо от вида на положения в СА „Д. А. Ценов“ електронен кандидатстудентски изпит. Оценките, получени на всеки от изпитите, са равностойни.