Фондацията е надежден гарант за успешното изпълнение на новите функции на висшето образование и реализиране иновационните програми на СА “Д. А. Ценов”. Целите и програмите на фондацията са ориентирани към финансиране и подпомагане на научните изследвания, педагогическата подготовка и научното израстване на кадровия персонал, развитие на материалната база, организиране на студентски изяви и т.н.

Фондацията набира своите средства изключително от дарения на български и чуждестранни юридически и физически лица.

По специална програма фондацията отпуска академични стипендии на името на дарителя Димитър Апостолов Ценов, на името на първия ректор проф. Бъров, на имената на първите професори (Гаврийски, Тошев, Владигеров, Ранков и на академиците: Стефанов и Бешков).

Студентите от всички курсове и специалности могат да кандидатстват и за социални стипендии.