Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов
e-mail: rectorat@uni-svishtov.bg

Телефони:
+359 631 66 201

Банкови сметки:
Банкова сметка за постъпления от такси за кандидатстване и семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор"
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Банкова сметка за постъпления от такси за обучение в следдипломни и факултативни форми към ЦСФО и ЦПО
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG13 CECB 9790 3139 0313 05
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Банкова сметка за дарения 
ФОНДАЦИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"
IBAN: BG21CECB979010I9454900
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Адрес:
ул. "Емануил Чакъров" № 2, гр. Свищов 5250