Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов
e-mail: rectorat@uni-svishtov.bg

Телефони:
+359 631 66 201

Банкови сметки:

За плащане на такси за обучение:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

За плащане на такси за обучение в следдипломни и факултативни форми:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 33 SOMB 9130 3142 6078 00

Фондация "Д. А. Ценов"
Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG 10 SOMB 9130 1043 7291 01

Адрес:
ул. "Емануил Чакъров" № 2, гр. Свищов 5250