Проект № 2020-1-BG01-KA107-078355
Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. [виж още...]

 Проект № 2019-1-BG01-KA107-061442
Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. [виж още...]

  Проект № 2018-1-BG01-KA107-047260
Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 104 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 34 входящи и 5 изходящи студентски мобилности с цел обучение, 27 входящи и 31 изходящи мобилности на персонал с цел преподаване и 4 входящи и 3 изходящи мобилности на персонал с цел обучение. Една от входящите студентски мобилности е с нулев грант [виж още...]

 Проект № 2017-1-BG01-KA107-035838
Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 76 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 26 входящи и 3 входящи студентски мобилности с цел обучение и 23 входящи и 24 изходящи мобилности на персонал с цел преподаване. Една от входящите студентски мобилности е с нулев грант. [виж още...]

 Проект № 2016-2-BG01-KA107-035185
Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 18 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 6 входящи студентски мобилности, 3 изходящи мобилности на персонал с цел преподаване, 3 изходящи мобилности на персонал с цел обучение и 6 входящи мобилности на персонал, от които 3 мобилности за преподаване и 3 мобилности за обучение. В географско изражение мобилностите са проведени в рамките на 4 партньорски висши училища от 4 държави (България, Мароко, АР Египет и Палестина). [виж още...]

 Проект № 2016-1-BG01-KA107-023251
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 7 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 2 входящи студентски мобилности, 1 изходяща мобилност на персонал с цел преподаване и 4 входящи мобилности на персонал с цел обучение (в т.ч. 1 входяща мобилност на академичен персонал с цел обучение с нулев грант). В географско изражение мобилностите са проведени в рамките на 2 партньорски висши училища от 2 държави (България и Израел). [виж още...]

 Проект № 2015-1-BG01-KA107-013736
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+", КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 46 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 18 студентски мобилности (2 изходящи и 16 входящи), 17 мобилности на персонал с цел преподаване (4 изходящи и 13 входящи) и 11 мобилности на персонал с цел обучение (2 изходящи и 9 входящи). [виж още...]