Студентската туристическа дейност в СА "Д. А. Ценов"  - Свищов се осъществява от СТД "Академик" - Свищов. Дружеството е приемник на регистрираното в 1937 г. Академично туристическо дружество - клон Стъклен. Благодарение на активната си  дейност то  е награждавано три пъти с  най-високата туристическа награда - медал "Алеко".

В календарния план на дружеството всяка година се включват около 30 прояви (авто, вело и пешеходни походи) с вариативна трудност, даващи възможност в тях да участват хора с различни възможности.

В посещенията на природни, исторически и културни забележителности, у нас и в чужбина, се включват над 600 участника годишно.

Болшинството от туристите са участници в движенията "100 национални туристически обекта" и  "10 планински първенци"

Опознай родината за да я обикнеш!

Членове на СТД "Академик" - Свищов могат да бъдат преподаватели, студенти, служители и граждани.

Елате с нас!

Календарен план за 2024 г.
 

Контакти:

Председател:  доц. д-р Драгомир Илиев

Секретар: Николай Нейков  - тел. 0885 793 219