Център за качество, акредитация  и дигитализация на обучението“
e-mail: ckado@uni-svishtov.bg


Телефони:
Директор: 0631/66-378

Инспектор: 0631/66-206

Адрес:
Свищов 5250, ул. “Емануил Чакъров” № 2