„Център за качество на обучението“
e-mail:cko@uni-svishtov.bg

Телефони:
Директор: 0631/66-378

Инспектор: 0631/66-206
 

Адрес:

Свищов 5250, ул. “Емануил Чакъров” № 2