Списък специалности, ОКС "Магистър"
Редовна форма
Моля, изберете магистърска програма...
Агробизнес
Агробизнес
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт
Бизнес аналитика (на английски език)
Бизнес аналитика (на английски език)
Бизнес планиране
Бизнес планиране
Бизнесадминистрация
Бизнесадминистрация
Валутен, митнически и данъчен контрол
Валутен, митнически и данъчен контрол
Европейски бизнес и регулации
Европейски бизнес и регулации
Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост
Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост
Електронен бизнес и дигитални пазари
Електронен бизнес и дигитални пазари
Застраховане
Застраховане
Здравен мениджмънт
Здравен мениджмънт
Икономика и мениджмънт на туризма
Икономика и мениджмънт на туризма
Инвестиционен мениджмънт
Инвестиционен мениджмънт
Индустриален мениджмънт
Индустриален мениджмънт
Информационни системи и технологии в бизнеса
Информационни системи и технологии в бизнеса
Корпоративен мениджмънт
Корпоративен мениджмънт
Маркетинг
Маркетинг
Маркетингови комуникации
Маркетингови комуникации
Международен бизнес и мениджмънт
Международен бизнес и мениджмънт
Международен туризъм
Международен туризъм
Международни проекти
Международни проекти
Мениджмънт на бизнесорганизациите
Мениджмънт на бизнесорганизациите
Мениджмънт на териториалното развитие
Мениджмънт на териториалното развитие
Мениджмънт на туризма (на английски език)
Мениджмънт на туризма (на английски език)
Мениджмънт на търговската дейност
Мениджмънт на търговската дейност
Образователен мениджмънт
Образователен мениджмънт
Публична администрация
Публична администрация
Социален мениджмънт
Социален мениджмънт
Статистическо бизнес консултиране
Статистическо бизнес консултиране
Счетоводство и одит (на английски език)
Счетоводство и одит (на английски език)
Счетоводство и одит в банките
Счетоводство и одит в банките
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Счетоводство и одит в публичния сектор
Счетоводство и одит в публичния сектор
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Управление и поведение в бизнеса
Управление и поведение в бизнеса
Управление на международни проекти
Управление на международни проекти
Управление на международни проекти (на английски език)
Управление на международни проекти (на английски език)
Управление на проекти
Управление на проекти
Управление на фирмената сигурност
Управление на фирмената сигурност
Управление на човешките ресурси
Управление на човешките ресурси
Финансов анализ и контрол
Финансов анализ и контрол
Финансов контрол и външен одит
Финансов контрол и външен одит
Финансов мениджмънт
Финансов мениджмънт
Финансов мениджмънт (на английски език)
Финансов мениджмънт (на английски език)
Финансово управление в публичния сектор
Финансово управление в публичния сектор
Фирмен мениджмънт и контролинг
Фирмен мениджмънт и контролинг
Хотелиерски мениджмънт (на английски език)
Хотелиерски мениджмънт (на английски език)