Списък специалности, ОКС "Магистър"
Редовна форма
Моля, изберете магистърска програма...
Агробизнес
Банков мениджмънт
Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер (съвместна програма)
Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)
Бизнес планиране
Бизнесадминистрация
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дигитален маркетинг
Дигитална икономика
Електронен бизнес и дигитални пазари
Електронна търговия
Застраховане
Здравен мениджмънт
Икономика и мениджмънт на туризма
Инвестиционен мениджмънт
Индустриален мениджмънт
Интелигентни информационни системи (съвместна програма)
Информационни системи и технологии в бизнеса
Корпоративен мениджмънт
Маркетинг
Маркетингов мениджмънт
Маркетингови комуникации
Международен бизнес и мениджмънт
Международен туризъм
Международен финансов мениджмънт (на английски език)
Мениджмънт на туризма (на английски език)
Мениджмънт на търговската дейност
Образователен мениджмънт
Публична администрация
Регионалистика
Социален мениджмънт
Статистическо бизнес консултиране
Счетоводство и одит в банките
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Счетоводство и одит в публичния сектор
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Управление на международни проекти (на английски език)
Управление на международни проекти
Управление на проекти
Управление на човешките ресурси
Финансов анализ и контрол
Финансов контрол и външен одит
Финансов мениджмънт
Финансов мениджмънт (на английски език)
Финансово управление в публичния сектор
Фирмен мениджмънт и контролинг
Хотелиерски мениджмънт (на английски език)