Списък специалности, ОКС "Магистър"
Редовна форма
Моля, изберете магистърска програма...
Агробизнес
Банков мениджмънт
Бизнес аналитика (на английски език)
Бизнес планиране
Бизнесадминистрация
Бизнесадминистрация
Валутен, митнически и данъчен контрол
Европейски бизнес и регулации
Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост
Електронен бизнес и дигитални пазари
Застраховане
Здравен мениджмънт
Икономика и мениджмънт на туризма
Инвестиционен мениджмънт
Индустриален мениджмънт
Информационни системи и технологии в бизнеса
Корпоративен мениджмънт
Маркетинг
Маркетингови комуникации
Международен бизнес и мениджмънт
Международен туризъм
Международен финансов мениджмънт (на английски език)
Международни проекти
Мениджмънт на бизнесорганизациите
Мениджмънт на териториалното развитие
Мениджмънт на туризма (на английски език)
Мениджмънт на търговската дейност
Образователен мениджмънт
Публична администрация
Социален мениджмънт
Статистическо бизнес консултиране
Счетоводство и одит (на английски език)
Счетоводство и одит в банките
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Счетоводство и одит в публичния сектор
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Управление и поведение в бизнеса
Управление на международни проекти
Управление на международни проекти (на английски език)
Управление на проекти
Управление на фирмената сигурност
Управление на човешките ресурси
Финансов анализ и контрол
Финансов контрол и външен одит
Финансов мениджмънт
Финансов мениджмънт (на английски език)
Финансово управление в публичния сектор
Фирмен мениджмънт и контролинг
Хотелиерски мениджмънт (на английски език)