За допълнителна информация и въпроси:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Директор ЦДО – доц. д-р Драгомир Илиев – е-mail: d.iliev@uni-svishtov.bg
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0631/66 403; 0882 552506

 
Локален административен офис гр. София

ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)
Владимир Марков – тел. 0884970654, е-mail: v.ivanov@uni-svishtov.bg
Катерина Петрова – тел. 0885233624, е-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg
Работно време от понеделник до петък: от 09.00 ч. до 17.00 ч. (желателно предварително да уговорите дата и час за посещение).
Възможно и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.

 

Локален административен офис гр. Стара Загора
ул. Христо Ботев № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3. 
Миглена Василева Бошнакова – тел. 0889597554,
e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg
Работно време от понеделник до петък: от 15.00 ч. до 19.00 ч. (желателно предварително да уговорите дата и час за посещение).
Възможно и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.