За допълнителна информация и въпроси:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Директор ЦДО – доц. д-р Драгомир Илиев – е-mail: d.iliev@uni-svishtov.bg
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0631/66 403; 0882 637403

 
Локален административен офис гр. София

ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)

Катерина Петрова – тел. 0885233624,
e-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg

Офисът работи с плаващо работно време. Моля, предварително да уговорите по телефона, дата и час за посещение.

 

Локален административен офис гр. Стара Загора
ул. Христо Ботев № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3.

Миглена Василева Бошнакова – тел. 0889597554
e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg

Офисът работи с плаващо работно време. Моля, предварително да уговорите по телефона, дата и час за посещение. Моля, звънете между 14:00 -18:00 часа, в дните от понеделник до петък.

 

 

Локален административен офис гр. Добрич
ул. „Независимост“ 12 (площад Демокрация, сграда Рила ), етаж 3.

Керанка Матеева – тел. 0884474743
e-mail: k.mateeva@uni-svishtov.bg

Офисът работи с плаващо работно време. Моля, предварително да уговорите по телефона, дата и час за посещение.