За допълнителна информация и въпроси:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Директор ЦДО – доц. д-р Драгомир Илиев – е-mail: d.iliev@uni-svishtov.bg
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0631/66 403; 0882 552506

 
Локален административен офис гр. София

ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)

Катерина Петрова – тел. 0885233624, е-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg

Работно време:
Понеделник – от 12:00 ч. до 20:30 ч.
Вторник – от 09:00 ч. до 17:00 ч.
Сряда – от 09:00 ч. до 17:00 ч.
Четвъртък – от 12:00 ч. до 20:30 ч.
Петък – от 09:00 ч. до 17:00 ч.
Събота – почивен ден
Неделя – от 16:00 ч. до 19:30 ч.
(желателно е предварително да уговорите дата и час за посещение).Възможно е и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.

Локален административен офис гр. Стара Загора
ул. Христо Ботев № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3.

Миглена Василева Бошнакова – тел. 0889597554
e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg

Работно време от понеделник до петък: от 14:00 ч. до 18:00 ч. (желателно е предварително да уговорите дата и час за посещение).
Възможно е и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.