За допълнителна информация и въпроси:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Директор ЦДО – доц. д-р Драгомир Илиев – е-mail: d.iliev@uni-svishtov.bg
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0631/66 403; 0882 637403

 
Локален административен офис гр. София

ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)

Катерина Петрова – тел. 0885233624, е-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg
Работно време:
Понеделник - 12 до 17 часа
Вторник - 12 до 17 часа
Сряда - 17 до 20 часа
Четвъртък - 17 до 20 часа
Петък - 12 до 17 часа
Събота и неделя - почивни дни
(желателно е предварително да уговорите по телефона, дата и час за посещение). Възможно е и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.
 

Локален административен офис гр. Стара Загора
ул. Христо Ботев № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3.

Миглена Василева Бошнакова – тел. 0889597554
e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg

Работно време от понеделник до петък: от 14:00 ч. до 18:00 ч. (желателно е предварително да уговорите дата и час за посещение).
Възможно е и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.