За допълнителна информация и въпроси:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Директор ЦДО – доц. д-р Драгомир Илиев – е-mail: d.iliev@uni-svishtov.bg
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0631/66 403; 0882 552506

 
Локален административен офис гр. София
ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)
Телефони:  0884970654, 0885233624
Раб. време за подаване на документи:
Понеделник – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Сряда – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Събота – от 10.00 ч. до 14.00 ч
За време, различно от указаното, моля попитайте на посочените телефони
 

Локален административен офис гр. Бургас
ул. Одрин № 2, (в сградата на Кооперация „Черноморка“ до кръстовище Трапезица)
Телефон:  0889597554
Раб. време за подаване на документи:
Понеделник – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Сряда – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Събота – от 10.00 ч. до 14.00 ч.
За време, различно от указаното, моля попитайте на посочения телефон