Проектът „НАБИС” (Национална академична библиотечно-информационна система) дава възможност за интегриране на българските академични и университетски библиотечно-информационни системи. Главната му цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал да позволява: интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги. В основата на проекта: библиотеките на институциите учредителки: Централната библиотека на Българската академия на науките,Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”  и Библиотека „Паница” към Американския университет в България. Асоцииран член – Академична библиотека „Акад. Н. Михов” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов.

Достъп до свободният каталог на проект "НАБИС"