Висше училище от Програмна страна


Белгия

Германия
 
Кипър
 
 
Латвия
 
 
Литва
 

Македония
 
 
Полша
 
Португалия
 
 
Румъния
 
 
 
Сърбия
 
 
Турция
 
 
Франция
 
 
Холандия
 
 
Хърватска
 
 
Висше училище от Партнираща страна

Регион 1: Западни Балкани

Албания

Босна и Херцеговина


Черна гора
 
Регион 2: Източно партньорство
 

Азербайджан


Армения
 

Беларус

Грузия

Молдова

Украйна

Регион 3: Южно Средиземноморие


Египет

Израел

Мароко

Палестина

Регион 4: Руска Федерация


Русия

Регион 6: Азия


Виетнам

Китай
 
Регион 7: Централна Азия


Узбекистан
Казахстан
Регион 8: Латинска Америка
 

Бразилия


Регион 10: Южна Африка


Южна Африка


Регион 13: Други индустриализирани страни


Корея

Тайван