Обслужващи звена

Академичен компютърен център
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Академична библиотека "Акад. Н. Михов"
Академично издателство "Ценов"
Център за дистанционно обучение
Център за качество на обучението
Център за международна дейност
Център за професионално обучение
Център за следдипломно и факултативно обучение
Звено "Дигитални иновации"