АКАДЕМИЧЕН ВЕСТНИК С КРАСИВА ВИЗИЯ И АКТУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Първият брой на академичния вестник излиза в далечната 1938 година под името ”Мисъл”, а през 1958 година отива при читателите си като ”Дунавски студент”. Въпреки различните  периоди на съществуването му, графично оформление и формати, редакционни виждания, вестникът в продължение на десетилетия с постоянството на летописец отразява  задъхания пулс на академичния живот във Висшето училище.
Днес вестник ”Алма матер” с обновена визия предлага на своите читатели съдържателна информация от напрегнатите делници и вълнуващите  празници в  Академията, богато илюстрирана с фотоматериали. Доброволни сътрудници, списващи неговите страници, са студенти, преподаватели, общественици, хора, доказали се в своята сфера, с техните интересни житейски, творчески и професионални изяви. Те, заедно  с редакционната колегия, следват динамичния ритъм на многобразните научноизследователски, учебни, творчески изяви на Стопанската академия, които я налагат като авторитетна образователна институция.

2024 г.
Брой 1 | Брой 2

2023 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3Брой 4 | Брой 5 | Брой 6 | Брой 7 | Брой 8 | Брой 9

2022 г.
Брой 1 | Брой 2  | Брой 3  | Брой 4 Брой 5 | Брой 6

2021 г.
Брой 1 | Брой  2 | Брой 3 | Брой 4 | Брой 5 | Брой 6

2020 г.
Брой 1 | Брой  2 | Брой 3 | Брой 4

2019 г.
Брой 1 | Брой  2 | Брой  3 | Брой 4 | Брой 5 | Брой 6 | Брой 7 | Брой 8 | Брой 9

2018 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3 | Брой 4 | Брой 5 | Брой 6 | Брой 7 

2017 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3 | Брой 4 | Брой 5 | Брой 6 | Брой 7

2016 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3 | Брой 4 | Брой 5 | Брой 6 | Брой 7 | Брой 8 | Брой 9

2015 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3  | Брой 4 | Брой 5

2014 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3

2013 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3 | Брой 4

2012 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3 | Брой 4

2011 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3 | Брой 4 | Брой 5 | Брой 6 | Брой 7
 

2010 г.
Брой 1 | Брой 2 | Брой 3 | Брой 4

Брой 3 Брой 4 Брой 5 Брой 6 Брой 7 Брой 8 Брой 9 Брой 10

 

Редакционен екип:

Вероника Василева - редактор
дизайнер  Милена Александрова, АИ "Ценов"