Студентски общежития


 
  • Капацитет – 320 легла;
  • Реновирани стаи с всички необходими удобства за пребиваване, в т.ч. самостоятелен електромер, санитарен възел и др.;
  • Безплатен паркинг;
  • Столово хранене (обедно и вечерно, в дните от понеделник до събота, вкл.);
  • Месечен наем за студент редовно обучение – 65 лв.;
  • Цена на нощувка за студент задочно обучение – 10 лв.

Всички ученици – участници в изданията на Националните ученически състезания в направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“, организирани от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, получили сертификат за участие, придобиват право на обучение в желана от тях специалност само в редовна форма на обучение, както и право на безплатно настаняване в студентските общежития.

Резервации в бл. 1 на:
тел. 0889 404 496, 0889 404 482 Управител

Контакти за допълнителна информация:
(0631) 66 371, e-mail: d.lyubenova@uni-svishtov.bg

Хотел „Учебна база Север“: гр. Свищов,
ул. „Цанко Церковски“ № 11 Б,
тел. за контакти и предварителни резервации: 0882 552 513


Контакти за допълнителна информация: 0631/66 371
Е-mail: osp@uni-svishtov.bg