Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Процедура за заемане на академична длъжност "професор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Световно стопанство и международни икономически отношения
Кандидат: доц. д-р Галина Боянова Захариева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2 
Рецензия 3
Становище 1 
Становище 2 
Становище 3 
Становище 4
Заключително заседание
Резюмета

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Кандидат: гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
Научно жури
Рецензия 1 
Рецензия 2 
Становище 1 
Становище 2 
Становище 3
Становище 4 
Становище 5 
Заключително заседание
Резюмета на български език
Резюмета на английски език

Процедура за заемане на академична длъжност "професор"

Процедура за заемане на академична длъжност "професор"

 

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Маркетинг
Кандидат: доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2 
Рецензия 3
Становище 1 
Становище 2 
Становище 3 
Становище 4
Заключително заседание
Резюмета

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Процедура за заемане на академична длъжност "професор" - две места

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (финанси)
Научно жури
Заключително заседание
Кандидати:
1. Доц. д-р Стоян Проданов
Рецензия 1
Рецензия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Резюмета
2. Доц. д-р Стефан Симеонов
Рецензия 1
Рецензия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Резюмета

Процудера за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Кандидат: гл. ас. д-р Евелина Божидарова Парашкевова - Великова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: Икономика
Научна специалност: 3. 8. Икономика и управление (Търговия)
Кандидат: гл. ас. д-р Венцислав Емилов Перков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета

Процудера за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: Икономика
Научна специалност: 3. 8. Икономика и управление (Туризъм)
Кандидат: Любка Минчева Илиева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета
 

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Маркетинг
Кандидат: гл. ас. д-р Ваня Петкова Григорова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета - български език
Резюмета - английски език

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)
Кандидат: гл. ас. д-р Зорница Ганчева Петкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Статистика и демография
Кандидат: гл. ас. д-р Маргарита Стефанова Шопова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Стоновище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета
 

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Кандидат: гл. ас. д-р Диана Тонева Крумова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Резюмета
Заключително заседание