Графици за магистърско обучение

ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи на 12 март 2021 година със студентите-магистри (икономисти), прием м. Март 2020, редовна сесия и за студентите-магистри прием м. октомври 2019 (икономисти – редовна и дистанционна форма) и прием м. октомври 2018 (неикономисти и „професионални бакалаври“ – дистанционна форма) – поправителна сесия и от минали випуски

Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2020 Октомври (СН)
Прием 2019 Октомври – втора учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2021 Март
Прием 2020 Март
Прием 2019 Октомври
Прием 2019 Октомври – първа учебна година
Прием 2018 Октомври – втора учебна година
 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми, I курс ЛЕТЕН семестър, уч. 2020/2021 година

 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 Прием 2020 Октомври - първа учебна година
 Прием 2019 Октомври – втора учебна година