ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи в периода 01 – 03 юли 2023 година
на студентите ОКС „магистър“, прием м. Октомври 2022 (икономисти – редовна и дистанционна форма), прием м. Октомври 2021 (неикономисти и „професионални бакалаври“ – дистанционна форма) – редовна сесия, прием м. Март 2022 – поправителна сесия и за студенти от минали випуски


ГРАФИК за провеждане на държавен изпит на студентите ОКС „магистър“, в периода 01-03 юли 2023 година редовна и дистанционна форма на обучение, прием м. Октомври 2022 (икономисти)

Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2023 Октомври (СН)
Прием 2022 Октомври – втора учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2023 Октомври – първа учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2022 Октомври (СН)
Прием 2021 Октомври – втора учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2022 Октомври – първа учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2023 Март
Прием 2022 Март
Прием 2021 Октомври (СН)
Прием 2020 Октомври – втора учебна година
Прием 2021 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври (СН)
Прием 2019 Октомври – втора учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2021 Март (актуализиран)
Прием 2020 Март
 
Редовна форма на обучение

 Прием 2023 Октомври
 Прием 2023 Октомври – първа учебна година (ДН)
 Прием 2023 Октомври – втора учебна година (ДН)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2022/2023 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)(СН)
 Прием 2022 Октомври – първа учебна година (ДН)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2021/2022 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 Прием 2020 Октомври - втора учебна година
 Прием 2023 Март за ОКС „магистър“ (редовно обучение (СН))