ГРАФИК за провеждане на държавен изпит на студентите ОКС „магистър“, на 24 февруари 2024 година, прием м. Март 2023(СН), дистанционна форма на обучение -редовна сесия и прием м. Октомври 2022 (СН), редовна и дистанционна форма на обучение – поправителна сесия
ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи на 24 февруари 2024 година на студентите ОКС „магистър“, прием м. Март 2023 – редовна сесия, прием м. Октомври 2022 (икономисти – редовна и дистанционна форма), прием м. Октомври 2021 (неикономисти и „професионални бакалаври“ – дистанционна форма) – поправителна сесия и за студенти от минали випуски
Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2023 Октомври (СН)
Прием 2022 Октомври – втора учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2023 Октомври – първа учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2022 Октомври (СН)
Прием 2021 Октомври – втора учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2022 Октомври – първа учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2024 Март
Прием 2023 Март
Прием 2022 Март
Прием 2021 Октомври (СН)
Прием 2020 Октомври – втора учебна година
Прием 2021 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври (СН)
Прием 2019 Октомври – втора учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2021 Март (актуализиран)
Прием 2020 Март
 
Редовна форма на обучение

 Прием 2023 Октомври
 Прием 2023 Октомври – първа учебна година (ДН)
 Прием 2023 Октомври – втора учебна година (ДН)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2022/2023 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)(СН)
 Прием 2022 Октомври – първа учебна година (ДН)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2021/2022 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 Прием 2020 Октомври - втора учебна година
 Прием 2023 Март за ОКС „магистър“ (редовно обучение (СН))