Графици за магистърско обучение

ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи в периода 16-18 юли 2020 година със студентите в ОКС „магистър“, редовна сесия на прием м. октомври 2019, неикономическа специалности и след ОКС „професионален бакалавър“, прием м. Октомври 2018 и поправителна сесия за завършилите икономически специалности, прием м. Март 2019 и от минали випуски, за редовна и дистанционна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2020 Октомври (СН)
Прием 2019 Октомври – втора учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2021 Март
Прием 2020 Март
Прием 2019 Октомври
Прием 2019 Октомври – първа учебна година
Прием 2018 Октомври – втора учебна година
 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми, I курс зимен семестър ВТОРИ ПЕРИОД, уч. 2020/2021 година

 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 Прием 2020 Октомври - първа учебна година
 Прием 2019 Октомври – втора учебна година