Графици за магистърско обучение

ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи през м. октомври 2019 година със студентите–магистри завършили икономически специалности, дистанционно обучение, поправителна сесия на прием м. март 2018 и от минали випуски на прием м. Март за завършилите икономически и неикономическа специалности и след ОКС „професионален бакалавър“, дистанционно обучение

Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2019 Октомври
Прием 2019 Октомври – първа учебна година
Прием 2018 Октомври – втора учебна година
Прием 2019 Март
Прием 2018 Октомври
Прием 2018 Октомври – първа учебна година
Прием 2017 Октомври – втора учебна година
Прием 2018 Март
 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми ПЪРВИ период, зимен семестър, уч. 2019/2020 година

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми ВТОРИ период, зимен семестър, уч. 2019/2020 година

  Прием 2019 Октомври