Графици за магистърско обучение

ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи в периода 16-18 юли 2020 година със студентите в ОКС „магистър“, редовна сесия на прием м. октомври 2019, неикономическа специалности и след ОКС „професионален бакалавър“, прием м. Октомври 2018 и поправителна сесия за завършилите икономически специалности, прием м. Март 2019 и от минали випуски, за редовна и дистанционна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2020 Март
Прием 2019 Октомври
Прием 2019 Октомври – първа учебна година
Прием 2018 Октомври – втора учебна година
Прием 2019 Март
Прием 2018 Октомври
Прием 2018 Октомври – първа учебна година
Прием 2017 Октомври – втора учебна година
 
Редовна форма на обучение

  Поправителна изпитна сесия магистри редовно обучение, прием Октомври 2019 г. зимен семестър, уч. 2019/2020 година

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми ВТОРИ период, зимен семестър, уч. 2019/2020 година

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми ЛЕТЕН семестър, уч. 2019/2020 година

  Прием 2019 Октомври