Графици за магистърско обучение

ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи в периода 28-30 юли 2021 година на студентите ОКС „магистър“, прием м. Октомври 2020 (икономисти – редовна и дистанционна форма), прием м. Октомври 2019 (неикономисти и „професионални бакалаври“ – редовна (ДН) и дистанционна форма) – редовна сесия, прием м. Март 2020 – поправителна сесия и за студенти от минали випуски

Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2021 Октомври (СН)
Прием 2020 Октомври – втора учебна година
Прием 2021 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври (СН)
Прием 2019 Октомври – втора учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2021 Март
Прием 2020 Март
Прием 2019 Октомври
Прием 2019 Октомври – първа учебна година
 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми, I курс ЛЕТЕН семестър, уч. 2020/2021 година

 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2021/2022 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 Прием 2020 Октомври - втора учебна година
 Прием 2020 Октомври - първа учебна година
 Прием 2019 Октомври – втора учебна година