Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2022 Октомври (СН)
Прием 2021 Октомври – втора учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2022 Октомври – първа учебна година (ДН, ПБ)
Прием 2022 Март
Прием 2021 Октомври (СН)
Прием 2020 Октомври – втора учебна година
Прием 2021 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври (СН)
Прием 2019 Октомври – втора учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2020 Октомври – първа учебна година (ДН,ПБ)
Прием 2021 Март (актуализиран)
Прием 2020 Март
 
Редовна форма на обучение

 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2022/2023 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)(СН)
 Прием 2022 Октомври – първа учебна година (ДН)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2021/2022 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 ГРАФИК на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС „магистър“ (редовно обучение)
 Прием 2020 Октомври - втора учебна година