Графици за магистърско обучение

График за провеждане на поправителна сесия за летен семестър - Магистри редовно обучение

ГРАФИК за провеждане на защита на дипломни работи през м. юли 2019 год. със студентите - магистри, завършили икономически и неикономически специалности и завършилите ОКС "професионален бакалавър", редовно и дистанционно обучение, прием Октомври 2018, прием Октомври 2017 и от минали випуски.

Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2019 Октомври
Прием 2019 Октомври – първа учебна година
Прием 2018 Октомври – втора учебна година
Прием 2019 Март
Прием 2018 Октомври
Прием 2018 Октомври – първа учебна година
Прием 2017 Октомври – втора учебна година
Прием 2018 Март
 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми първи период, зимен семестър, уч. 2019/2020 година

  Прием 2019 Октомври