Заемна служба и читалните зали:
От понеделник до петък
от 8.00 -17.00 ч.

Събота – от 8.30-13.00 ч.

Отделите „Комплектуване и книгообмен, обработка и каталози“ и „Справочно-информационен“:
От понеделник до петък
от 8.00-12.00 и от 13.00-17.00 ч.