Периодични издания 2019

ВЕСТНИЦИ

ЕЖЕДНЕВНИЦИ

 1. 24 часа
 2. Труд
 3. Дума
 4. Борба
 5. Сега

ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ

 1. Аз Буки
 2. Банкеръ
 3. Български фермер
 4. Дунавско дело
 5. Държавен вестник
 6. Експерт счетоводител
 7. Стандарт
 8. Капитал
 9. 168 часа

СПИСАНИЯ

 1. Агробизнесът
 2. Актив
 3. Библиотека
 4. Бюджетът
 5. Български законник
 6. Вътрешен одитор
 7. Доклади на БАН
 8. Европа 2001
 9. Земеделие плюс
 10. Икономика
 11. Икономика и управление на селското стопанство
 12. Икономическа мисъл
 13. Икономически изследвания
 14. Исторически преглед
 15. Икономически преглед
 16. Икономически и социални алтернативи
 17. Култура
 18. Логистика
 19. Лозарство и винарство
 20. Математика и информатика
 21. Медицински мениджмънт и здравна политика
 22. Международни отношения
 23. Мениджър
 24. Новото данъчно законодателство през 2019 г.
 25. Наръчник на икономиста
 26. Пазар на държавни ценни книжа
 27. Педагогика
 28. Правна мисъл
 29. Проблеми на географията
 30. Собственост и право
 31. Социално осигуряване – 2019 г.
 32. Труд и право
 33. Трудови отношения – 2019 г.
 34. Социологически проблеми
 35. Стратегии на образователната и научната политика
 36. Търговско право
 37. Търговско и облигационно право
 38. Счетоводство, данъци и право
 39. Хранително-вкусова промишленост
 40. Човешки ресурси
 41. Ютилитис
 42. CIO
 43. Списание на БАН
 44. Философия
 45. Чуждоезиково обучение
 46. Общество и право
 47. Обществени поръчки
 48. Счетоводство 2019 г.
 49. Информационен бюлетин на БНБ 
 50. Известия. Списание на ИУ - Варна  

ИЗДАНИЯ НА НСИ

 1. България 2019
 2. Бюджети на домакинствата в Р България 2018
 3. Енергийни баланси 2017
 4. Заетост и безработица – годишни данни 2018
 5. Здравеопазване 2018
 6. Население и демографски процеси 2018
 7. Образование в Р България 2019
 8. Околна среда 2017
 9. Основни макроикономически показатели 2018
 10. Районите, областите и общините в Р България 2017
 11. Сп. “Статистика”
 12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
 13. Статистически годишник 2018
 14. Статистически справочник 2019 (на бълг. език)

РУСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Вопросы экономики
 2. Мировая экономика и международные отношения

ЗАПАДНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Journal of Finance