График на тържествените церемонии по връчване дипломите
на завършилите ОКС "магистър", защитили през м. Ноември 2017 г.
Графици за магистърско обучение
Дистанционна форма на обучение

ГРАФИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

График на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС „магистър“, дистанционно обучение, прием Март 2018 г.

График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС "магистър"

График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "магистър" - прием Март 2017

ГРАФИК за получаване на учебно-методични материали на 08 юни 2017 г. (четвъртък) за втори семестър след ОКС "бакалавър"/"магистър" по икономически специалности, дистанционно обучение, прием м. Март 2017 г., за четвърти семестър след ОКС "професионален бакалавър" и пети семестър след ОКС "бакалавър"/"магистър" по неиконмическа специалност, прием м. Март 2016 г.

График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС "магистър" - втора учебна година

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "магистър"

ГРАФИК за получаване на учебно-методични материали на 02 юни 2017 г. (петък) за четвърти семестър след неикономически специалности и трети семестър след ОКС"професионален бакалавър", дистанционно обучение, прием м. Август 2016 г.

График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 3)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 5)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 5)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 5)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 5)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми летен семестър, уч. 2017/2018 година

  Поправителна изпитна сесия магистри редовно обучение, прием октомври 2017 г. зимен семестър, уч. 2017/2018 година