Регистрационен формуляр за студенти и докторанти
https://docs.google.com/forms/d/1qM-nvo96lDe7ggmm4d0UN68ElQzxJV-cMpv2fvRKo_c/edit

Регистрационен формуляр за лица, завършили Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Алумни)
https://docs.google.com/forms/d/11FcSD1sdgNTt4IQ0S7R1lBoQOAbfzoTP_L5fqhvhgTo/edit

Регистрационен формуляр за представители на работодателски организации
https://docs.google.com/forms/d/18lVdl_FL96r6IGxRPKey3q8VZ6PCZ9BpOyUWjIn8Z6Y/edit