Факултети

ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ"

Ангелина Маринова

Ангелина Маринова

Старши секретар факултет

ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ"

Теодора Йошева

Теодора Йошева

Старши секретар факултет

ФАКУЛТЕТ "МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ"

Моника Спасова

Моника Спасова

Старши секретар факултет

ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"

Тоня Петрушева

Тоня Петрушева

Старши секретар факултет