Какво представлява кариерното консултиране и към кого да се обърна в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Кариерното консултиране е процес, в рамките на който сертифициран кариерен консултант предлага съдействие на клиента, които търси нови и по-добри решения за своя професионален и личен живот.
В Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов функците по кариерно консултиране се извършват от Кариерния център.

За кого е предназначено кариерното консултиране
Кариерното консултиране се осъществява за студенти и завършили Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, които търсят съдействие при изграждане на лична самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, помощ при съставяне на документи за кандидатстване за работа – автобиография (CV), мотивационно писмо, насоки за добро представяне на интервю и др.
Кариерното консултиране се осъществява и за кандидат-студенти, които искат да направят по-информиран избор на специалност, професионална ориентация и др.

Каква е цената за кариерното консултиране
Услугите по кариерно консултиране, предлагани от Кариерния център, са напълно безплатни за всички студенти и завършили Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, както и за кандидат-студентите!

Какви услуги предоставя Кариерния център при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов по отношение на кариерното консултиране?

 1. Консултиране на студенти и докторанти в областта на кариерното развитие и професионалното ориентиране.
 2. Регистриране на студенти, желаещи да ползват услугите на Кариерния център. Основните данни за студентите са:
  а. имена, постоянен адрес, контактна информация (телефонен номер, електронна поща, профили в социалните мрежи);
  б. специалност, курс, форма на обучение и факултетен номер;
  в. втора специалност, курс, форма на обучение и факултетен номер (ако е приложимо);
  г. средно образование (учебно заведение, град, специалност);
  д. ниво на владеене на чужди езици;
  е. ниво и област на компютърна грамотност;
  ж. допълнителни умения;
  з. предпочитана област за професионална реализация.
 3. Регистриране на фирми-работодатели за партньорство със Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов при набирането на кадри. Основните данни за тях са:
  а. наименование на фирмата;
  б. адрес за контакти;
  в. лице за контакт;
  г. длъжности и критерии за заемането им;
  д. допълнителни изисквания;
  е. електронен адрес и електронна поща;
  ж. телефони.
 4. Представяне на възпитаниците на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на агенциите за трудово посредничество, пред организации и институции – потенциални потребители на кадри.
 5. Организиране на мероприятия за подпомагане професионалната ориентация на студентите.
 6. Активно партниране със Студентския съвет и други студентски организации.
 7. Провеждане на регулярно анкетно проучване за удовлетвореността на работодателите от подготовката на завършили и реализирали се по специалността студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.
 8. Информиране на студентите за предлагани работни места, конкурси и други заявки от публичния и корпоративния сектор.
 9. Осигуряване на връзка с Агенцията по заетостта и нейните подразделения (Бюрата по труда), както и частни посреднически организации.
 10. Реализиране на връзки с центровете за развитие на кариерата на други висши училища.
 11. Участие във всички мероприятия от регионален или национален мащаб, свързани с развитието на кариерата.


Какви видове кариерно консултиране извършва Кариерния център
В Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов АЦККВО извършва индивидуално и групово кариерно консултиране.

 • Индивидуално кариерно консултиране - провежда се през цялата академична учебна година по инициативa от страна на консултирания. При осъществяване на услугата се спазват всички етични норми на кариерното консултиране, като се запазва анонимността на консултирания и цялата информация по време на срещата е строго конфиденциална между консултиран и консултант.
 • Групово кариерно консултиране - провежда се по инициатива на Кариерния център по време на академичната учебна година, когато студентите имат учебни занятия. Акцентът е върху развитие на практически умения по основни и най-често срещани направления за кариерното консултиране, в т.ч. самооценка, автобиография (CV), мотивационно писмо, интервю за работа и др.


Какво трябва да направя, за да ползвам услугите по кариерно консултиране
Посетете Кариерния център при Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов на адрес: ул. „Емануил Чакъров“ № 2 (офисът на Центъра се намира под сградата на Ректората) и/или се регистрирайте като попълните този РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР.
Както вече бе посочено по-горе, услугите по кариерно консултиране, предлагани от Кариерния център, са безплатни за всички възпитаници на висшето училище, както и за кандидат-студентите.

За контакти:
Кариерен център
E-mail: career@uni-svishtov.bg
Web: https://www.uni-svishtov.bg/bg/student-resources/ - Кариерно развитие
Facebook: https://www.facebook.com/ackkvo/
(0631) 66 437
0885 68 01 68
Работно време: понеделник – петък от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа

Заповядайте! Очакваме Ви!

Материали за четене и сваляне:
http://www.jobtiger.bg/konsultant/ - Job Tiger. Кариерен съветник
http://www.karierist.com/kariera/ - Кариерист. Кариера
http://mycareer.bg/ - Моята кариера. Съвети за професионално израстване