График на учебния процес за учебната 2018/2019 г. ОКС "Бакалавър" (редовно и задочно)
ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г.
ОКС „бакалавър“ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
График за провеждане на изпита по "Физическо възпитание и спорт", за летен семестър на уч. 2018/2019 г. със студентите от първи и втори курс, редовно обучение /на индивидуален план/
ВАЖНО  ЗА  СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Поправителната сесия по „Физическо възпитание и спорт“ за зимен семестър на уч. 2018/2019 г., за студентите от I и II курс, ще се проведе на 13.02.2019 г. и 14.02.2019 г. от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. на Спортния комплекс.
Редовно обучение (бакалавър)
Курс
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Курс
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Сеп Септември Окт Октомври Ное Ноември Дек Декември
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Фев Февруари Мар Март Апр Април Май Май
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс