График на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС "Бакалавър"
(редовно, задочно и дистанционно обучение)
ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2020/2021 г.,
ОКС "бакалавър", ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Г Р А Ф И К за провеждане на Държавен изпит (Редовна сесия)
със студентите редовна и задочна форма на обучение, ОКС "бакалавър"
Г Р А Ф И К за провеждане на редовната изпитна сесия по
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ със студентите от I и II курс,
редовна форма на обучение , вкл. и на гъвкав изпитен график

Редовно обучение (бакалавър)
Курс
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Курс
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Сеп Септември Окт Октомври Ное Ноември Дек Декември
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Фев Февруари Мар Март Апр Април Май Май
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс