Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
     редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
     поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
     ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
     редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
     поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
     ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
     редовна Септември Октомври Ноември Декември
     поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
     ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
     редовна Февруари Март Април Май
     поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
     ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс