График на учебния процес за учебната 2020/2021 г. ОКС "Бакалавър"
(редовно, задочно и дистанционно обучение)
ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през зимния семестър на учебната 2020/2021 г.,
ОКС "бакалавър", ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Детайлен график за провеждане на редовна изпитна сесия през месец ОКТОМВРИ 2020 г. със задочните студенти от I, II, III и IV КУРС, ОКС „Бакалавър“
Детайлен график за провеждане на редовна изпитна сесия през месец НОЕМВРИ 2020 г.
със задочните студенти от I, II, III и IV КУРС, ОКС „Бакалавър“
Дистанционна форма на обучение

Редовно обучение (бакалавър)
Курс
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Курс
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Сеп Септември Окт Октомври Ное Ноември Дек Декември
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Фев Февруари Мар Март Апр Април Май Май
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс