График на учебния процес за учебната 2018/2019 г. ОКС "Бакалавър" (редовно и задочно)
График на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС "Бакалавър" (редовно и задочно)
График за провеждане на Държавен изпит (Редовна сесия) със студентите
редовна и задочна форма на обучение, ОКС "бакалавър"

В А Ж Н О  З А  Р Е Д О В Н И Т Е  С Т У Д Е Н Т И

Поправителната сесия по „Физическо възпитание и спорт“ за студентите от I и II курс, ще се проведе на 19.06.2018 г. и 20.06.2018 г. от 08,30 до 13,00 ч. на Спортния комплекс.

Отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“

В А Ж Н О  З А  Р Е Д О В Н И Т Е  С Т У Д Е Н Т И

Ликвидационната сесия по „Физическо възпитание и спорт“ за студентите от I и II курс, ще се проведе на 25.06.2018 г. и 26.06.2018 г. от 08,30 до 13,00 ч. на Спортния комплекс.

Отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“

Редовно обучение (бакалавър)
Курс
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Курс
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Сеп Септември Окт Октомври Ное Ноември Дек Декември
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 
Курс
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Изпитна сесия
Курс
редовна Фев Февруари Мар Март Апр Април Май Май
поправителна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ликвидационна 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс