Кариерен център
гл. ас. д-р Пламен Петров

гл. ас. д-р Пламен Петров

Координатор "Образователен маркетинг"
Елена Генчева

Елена Генчева

Организатор

Кариерен център
при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
E-mail: career@uni-svishtov.bg
Тел.: 0631/66437

 

Списък на катедрените Алумни-координатори

Катедри към Факултет „Финанси“

Алумни-координатор

e-mail

Финанси и кредит

гл. ас. д-р Петко Ангелов

p.angelov@uni-svishtov.bg

Застраховане и социално дело

гл. ас. д-р Валентина Нинова

v.ninova@uni-svishtov.bg

Обща теория на икономиката

преп. Елица Петкова

e.petkova@uni-svishtov.bg

Катедри към Факултет „Стопанска отчетност“

Алумни-координатор

e-mail

Счетоводна отчетност

гл. ас. д-р Божидар Божилов

b.bozhilov@uni-svishtov.bg

Контрол и анализ на стопанската дейност

гл. ас. д-р Надежда Цветкова

n.tsvetkova@uni-svishtov.bg

Математика и статистика

доц. д-р Маргарита Шопова

m.shopova@uni-svishtov.bg

Катедри към Факултет „Мениджмънт и маркетинг“

Алумни-координатор

e-mail

Мениджмънт

гл. ас. д-р Валентин Панайотов

v.panayotov@uni-svishtov.bg

Маркетинг

гл. ас. д-р Радослав Йорданов

r.yordanov@uni-svishtov.bg

Стратегическо планиране

гл. ас. д-р Елица Лазарова

e.lazarova@uni-svishtov.bg

Международни икономически отношения

гл. ас. д-р Ивайло Петров

i.petrov@uni-svishtov.bg

Бизнес информатика

гл. ас. д-р Искрен Таиров

i.tairov@uni-svishtov.bg

Катедри към Факултет „Производствен и търговски бизнес“

Алумни-координатор

e-mail

Индустриален бизнес и предприемачество

гл. ас. д-р Явор Станев

y.stanev@uni-svishtov.bg

Аграрна икономика

гл. ас. д-р Елена Йорданова

e.yordanova@uni-svishtov.bg

Търговски бизнес

гл. ас. д-р Цветелина Кабакчиева

ts.kabakchieva@uni-svishtov.bg

Икономика и управление на туризма

доц. д-р Любка Илиева

l.ilieva@uni-svishtov.bg

Адрес за контакти с Асоциация на възпитаниците (Алумни асоциация):
Кариерен център при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
E-mail: alumni@uni-svishtov.bg
Тел.: 0631/66 437
Във фейсбук страницата на Кариерния център https://www.facebook.com/ackkvo  в Албума „Алумни асоциация“ и в следната рубрика: #Алумни_СA_Свищов   

Официалните социални мрежи на Стопанска академия са:
@tsenovacademy – Facebook | Instagram      Tsenov Academy – Viber | WhatsApp | Telegram | TikTok