Фронт офис "Обслужване на студенти"
(Факултетски корпус, етаж 1)

Телефон за контакт:
0631/66222
0882631222
Email: frontoffice@uni-svishtov.bg

Работно време:
Понеделник - Петък от 08:00 до 17:00 ч.
Събота
(в период на записване на студенти)
от 09:00 до 16:00 ч.
Събота
(в период на изпитни сесии)
от 08:00 до 14:00 ч.

Център за дистанционно обучение
(Факултетски корпус, етаж 1)

Телефон за контакт:
тел.: 0631/66 403; 0882 637403
е-mail: dl@uni-svishtov.bg

Работно време:
Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 ч.
от 13:00 до 17:00 ч.
 

 

Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Моника Спасова

Моника Спасова

Секретар факултет
Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Теменужка Генкова-Спасова

Теменужка Генкова-Спасова

Секретар факултет
Факултет "Стопанска отчетност"
Милена Маринова

Милена Маринова

Секретар факултет
Факултет "Финанси"
Галина Илиева

Галина Илиева

Секретар факултет