Графици за магистърско обучение
Център за дистанционно обучение

Фронт-офис "Магистърско обучение"
Даниела Чочева

Даниела Чочева

Инспектор
Анета Лазарова

Анета Лазарова

Инспектор
Даниел Илиев

Даниел Илиев

Отговорник
 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН  ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми летен семестър, уч. 2018/2019 година

  ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ МАГИСТРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, уч. 2018/2019 година

  Прием 2018 Октомври