График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти

за учебната 2018/2019 година

 

Форма за провеждане на обучението
Подаване на документи
Заповед
за класиране
Записване
Редовно обучение (след придобита ОКС „бакала­вър”
по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)
29.018.08.2018
20.08.2018
20.08 - 25.08.2018

 

Форма за провеждане на обучението
Подаване на документи
Заповед
за класиране
Получаване на УММ и консултации
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакала­вър” или ОКС „магистър“ по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация или управление и 3.9. Туризъм)
29.06 - 28.09.2018
01.10.2018
06 - 07.10.2018
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „професионален бака­лавър” по направления 3.8. Икономика
или 3.7. Администрация и управление)
29.06 - 28.09.2018
01.10.2018
06 - 07.10.2018
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по направления различни от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)
29.06 - 28.09.2018
01.10.2018
06 - 07.10.2018

 

 

Работно време на фронт офис „Магистърско обучение“:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
в събота от 9:00 до 16:00 ч.
тел.: 0882 552506; 0882 552505;