График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти
за учебната 2023/2024 година, прием Март 2024

  • Дистанционно обучение, подаване на документи и записване: от 08 януари до 07 март 2024 г.

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават лично във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) или дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване) на сайта на Стопанска академия.