График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти

за учебната 2020/2021 година

 

  • Редовно обучение, подаване на документи: от 29 юни до 22 август 2020 г.
  • Редовно обучение, записване: от 24 август до 28 август 2020 г.
  • Дистанционно обучение, подаване на документи и записване: от 29 юни до 28 октомври 2020 г.

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) или в изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора. КОНТАКТИ