График за прием на документи, класиране и записване на новоприетите студенти за учебната 2017/2018 година

 

Форма за провеждане на обучението

Подаване на документи

Заповед за класиране

Получаване на УММ и консултации

Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакала­вър” или ОКС „магистър“ по направления 3.8. Икономика,
3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм)

19.01-23.02.2018

26.02.2018

10.03.2018

 


Работно време на фронт офис „Магистърско обучение“:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
тел.: 0631/66 281; 0631/66 403
тел.: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849