График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти

за учебната 2019/2020 година

 

  • Редовно обучение, подаване на документи: от 24 юни до 24 август 2019 г.
  • Редовно обучение, записване: от 26 август до 30 август 2019 г.
  • Дистанционно обучение, подаване на документи и записване: от 27 септември до 18 октомври 2019 г.

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) или в изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора. КОНТАКТИ