График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти
за учебната 2018/2019 година, прием м. Март 2019

 

Форма за провеждане на обучението
Подаване на документи
Заповед
за класиране
Получаване на УММ
и присъствени консултации
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакала­вър”/”магистър” по направления 3.8 Икономика, 3.7 Администрация и управление и 3.9 Туризъм)
14.01 - 25.02.2019
26.02.2019
09.03.2019

 

Работно време на фронт офис „Магистърско обучение“:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.

Тел.: 0631/66 403; 0631/66 281
тел.: 0882 552506; 0882 552505;