График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти

за учебната 2022/2023 година

 

  • Редовно обучение, подаване на документи: от 20 юни до 27 август 2022 г.
  • Редовно обучение, записване: от 30 август до 05 септември 2022 г.
  • Дистанционно обучение, подаване на документи и записване: от 20 юни се удължава до 20 октомври 2022 г.

 

Документите за кандидатстване и записване в редовна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1).

 

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават лично във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) или дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване) на сайта на Стопанска академия.