График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти
за учебната 2024/2025 година

  • Редовно обучение, подаване на документи: от 20 юни до 29 август 2024 г.
  • Редовно обучение, класиране: от 30 август 2024 г.
  • Редовно обучение, записване: от 30 август до 10 септември 2024 г.
  • Дистанционно обучение, подаване на документи и записване: от 20 юни до 26 септември 2024 г.

Документите за кандидатстване и записване в редовна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1).

Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма се подават лично във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) или дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване) на сайта на Стопанска академия.