График за прием на документи,
 класиране и записване на новоприетите студенти

Форма за провеждане на обучението Подаване на документи Заповед за класиране Записване

Редовно обучение 
(след придобита ОКС „бакала­вър” по направления
3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)

28.06-19.08.2017 22.08.2017 22.08-26.08.2017
 
Форма за провеждане на обучението Срок за прием на документи Заповед за
класиране
Получаване на
учебни
материали*
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакала­вър” или ОКС „магистър“ по направления 3.8. Икономика,
3.7. Администрация и управление
или 3.9. Туризъм)
28.06-21.09.2017 25.09.2017 07-08.10.2017
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „професионален бака­лавър” по направления 3.8. Икономика
или 3.7. Администрация и управление)
28.06-21.09.2017 25.09.2017 07-08.10.2017
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по направления различни от 3.8. Икономика,
3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)
28.06-21.09.2017 25.09.2017 07-08.10.2017


Работно време на фронт офис „Магистърско обучение“:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
в събота от 9:00 до 16:00 ч.
Тел.: 0631/66 281; 0631/66 403

ТЕЛ: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849


*Информация (място и час) за получаването на учебните материали, презентации и консултации по дисциплините се оповестява допълнително в сайта на СA "Димитър А. Ценов" преди датата за получаване на учебните материали.