Графици за магистърско обучение
 
Редовна форма на обучение

  СЕДМИЧЕН  ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми летен семестър, уч. 2018/2019 година

  ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ МАГИСТРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, уч. 2018/2019 година

  Прием 2018 Октомври