Уважаеми колеги,
СА "Димитър А. Ценов" е член на програмата Microsoft Imagine. Това е програма, която предоставя достъп до софтуерни продукти на компанията с цел:

 1.       • Обучение
 2.       • Преподаване
 3.       • Изследователска работа

Вие като студенти в Стопанска академия получавате достъп до лицензиран софтуер на Microsoft напълно безплатно.

Какви са изискванията?

 1.       • Да сте студент в Стопанска академия
 2.       • Да използвате предоставения софтуер само за времето, през което се обучавате в Стопанска академия
 3.       • Да не използвате предоставения софтуер с комерсиална цел
 4.       • Да не продавате лицензите, които получавате за софтуера
 5.       • Да деинсталирате софтуера след приключване на обучението в Стопанска академия

Как да се регистрирам?

 1. Изпратете e-mail на адрес dreamspark@uni-svishtov.bg като посочите следните данни в писмото:
  1.       • Трите имена
  2.       • Факултетен номер
  3.       • Специалност
  4.       • Курс и група

До няколко дни ще получите писмо с инструкции за довършване на регистрацията Ви. Ако нямате отговор проверете папка SPAM на Вашата пощенска кутия