Уважаеми колеги,
СА "Димитър А. Ценов" е член на програмата Microsoft Imagine. Това е програма, която предоставя достъп до софтуерни продукти на компанията с цел:

      • Обучение
      • Преподаване
      • Изследователска работа

Вие като студенти в Стопанска академия получавате достъп до лицензиран софтуер на Microsoft напълно безплатно.

Какви са изискванията?

      • Да сте студент в Стопанска академия
      • Да използвате предоставения софтуер само за времето, през което се обучавате в Стопанска академия
      • Да не използвате предоставения софтуер с комерсиална цел
      • Да не продавате лицензите, които получавате за софтуера
      • Да деинсталирате софтуера след приключване на обучението в Стопанска академия

Как да се регистрирам?
Отворете https://azureforeducation.microsoft.com/devtools и използвайте Вашето потребителско име и парола, за да се впишете в системата.
Ако нямате регистрация, можете да получите потребителско име и парола от тук
За повече информация може да прочетете приложеното ръководство Потребителско ръководство