Уважаеми колеги,
СА "Димитър А. Ценов" е член на програмата Microsoft Imagine. Това е програма, която предоставя достъп до софтуерни продукти на компанията с цел:

      • Обучение
      • Преподаване
      • Изследователска работа

Вие като студенти в Стопанска академия получавате достъп до лицензиран софтуер на Microsoft напълно безплатно.

Какви са изискванията?

      • Да сте студент в Стопанска академия
      • Да използвате предоставения софтуер само за времето, през което се обучавате в Стопанска академия
      • Да не използвате предоставения софтуер с комерсиална цел
      • Да не продавате лицензите, които получавате за софтуера
      • Да деинсталирате софтуера след приключване на обучението в Стопанска академия

Как да се регистрирам?

Изпратете e-mail на адрес dreamspark@uni-svishtov.bg като посочите следните данни в писмото:

      • Трите имена
      • Факултетен номер
      • Специалност
      • Курс и група

До няколко дни ще получите писмо с инструкции за довършване на регистрацията Ви. Ако нямате отговор проверете папка SPAM на Вашата пощенска кутия