Еразъм+ координатори на ниво висше училище

Доц. д-р Маруся Смокова Институционален Еразъм+ координатор  
Ана Кирчева Финансов Еразъм+ координатор  
Венета Петкова Оперативен Еразъм+ координатор  
Мартина Георгиева Оперативен Еразъм+ координатор  
Цветелина Телбис Оперативен Еразъм+ координатор  

 

Еразъм+ координатори на ниво катедра
 

Гл. ас д-р Петя Василева Финанси и кредит  
Гл. ас д-р Таня Илиева Застраховане и социално дело  
Доц. д-р Румен Лазаров Обща теория на икономиката  
Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова Счетоводна отчетност  
Доц. д-р Силвия Костова Контрол и анализ на стопанската дейност  
Доц. д-р Пламен Петков Математика и статистика  
Гл. ас. д-р Станислава Стоянова Мениджмънт  
Доц. д-р Маруся Смокова Маркетинг  
Гл. ас. д-р Ева Цветанова Стратегическо планиране  
Доц. д-р Карина Саркисян-Дикова Международни икономически отношения  
Проф. д-р Виолета Краева              Бизнес информатика  
Гл. ас. д-р Емил Николов Индустриален бизнес и предприемачество  
Доц. д-р Пенко Димитров Правни науки  
Гл. ас. д-р Ваня Ганева История, философия и социология  
Ас. Пламен Кънев Търговски бизнес  
Ас. д-р Павлин Павлов Икономика и управление на туризма  
Ас. д-р Явор Станев Аграрна икономика  
Ст. преп. д-р Петър Тодоров Чуждоезиково обучение  
Ст. преп. Радослав Николов Физическо възпитание и спорт  
 

Еразъм+ офис
ул. „Емануил Чакъров“ № 2, гр. Свищов 5250
Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg 
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440