Еразъм+ координатори на ниво висше училище

Доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова

Институционален Еразъм+ координатор

m.smokova@uni-svishtov.bg

Ана Кирчева

Финансов Еразъм+ координатор

a.kircheva@uni-svishtov.bg

Маринела Маринова-Исмаилова

Финансов Еразъм+ координатор

m.ismailova@uni-svishtov.bg

Венета Любенова

Оперативен Еразъм+ координатор

v.lyubenova@uni-svishtov.bg

Мариела Вакинова-Петрова

Оперативен Еразъм+ координатор

m.vakinova@uni-svishtov.bg

Мартина Георгиева

Оперативен Еразъм+ координатор

m.georgieva@uni-svishtov.bg

Цветелина Телбис

Оперативен Еразъм+ координатор

ts.telbis@uni-svishtov.bg


Еразъм+ координатори на ниво катедра

гл. ас. д-р Димитър Костов

Финанси и кредит

d.kostov@uni-svishtov.bg

Гл. ас д-р Таня Илиева

Застраховане и социално дело

t.ilieva@uni-svishtov.bg

Доц. д-р Румен Лазаров

Обща теория на икономиката

r.lazarov@uni-svishtov.bg

Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова

Счетоводна отчетност

r.krasteva@uni-svishtov.bg

Доц. д-р Силвия Костова

Контрол и анализ на стопанската дейност

s.kostova@uni-svishtov.bg

Доц. д-р Пламен Петков

Математика и статистика

p.petkov@uni-svishtov.bg

Доц. д-р Анатолий Асенов

Мениджмънт

a.asenov@uni-svishtov.bg

Доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова

Маркетинг

m.smokova@uni-svishtov.bg

Гл. ас. д-р Елица Лазарова

Стратегическо планиране

e.lazarova@uni-svishtov.bg

Доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

Международни икономически отношения

k.sarkisyan@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Асен Божиков

Бизнес информатика

a.bozhikov@uni-svishtov.bg

Гл. ас. д-р Емил Николов

Индустриален бизнес и предприемачество

e.nikolov@uni-svishtov.bg

Преп. д-р Милен Атанасов

Социални и правни науки

m.atanasov@uni-svishtov.bg

Гл. ас. д-р Иван Маринов

Търговски бизнес

i.marinov@uni-svishtov.bg

Ас. д-р Павлин Павлов

Икономика и управление на туризма

p.pavlov@uni-svishtov.bg

ас. д-р Пламен Петров

Аграрна икономика

p.s.petrov@uni-svishtov.bg

Ст. преп. д-р Петър Тодоров

Чуждоезиково обучение

p.todorov@uni-svishtov.bg

Ст. преп. Радослав Николов

Физическо възпитание и спорт

r.nikolov@uni-svishtov.bg

 

Еразъм+ офис
ул. „Емануил Чакъров“ № 2, гр. Свищов 5250
Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg 
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440