Еразъм+ координатори на ниво висше училище

доц. д-р Маруся Смокова

Институционален Еразъм+ координатор

m.smokova@uni-svishtov.bg

Маринела Исмаилова

Финансов Еразъм+ координатор

m.ismailova@uni-svishtov.bg

Мариела Вакинова

Оперативен Еразъм+ координатор

m.vakinova@uni-svishtov.bg


Еразъм+ координатори на ниво катедра

гл. ас. д-р Димитър Костов

Финанси и кредит

d.kostov@uni-svishtov.bg

гл. ас д-р Таня Илиева

Застраховане и социално дело

t.ilieva@uni-svishtov.bg

проф. д-р Пенка Шишманова

Обща теория на икономиката

p.shishmanova@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Радосвета Кръстева

Счетоводна отчетност

r.krasteva@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Жельо Желев

Контрол и анализ на стопанската дейност

zh.zhelev@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Евгени Овчинников

Математика и приложна статистика

e.ovchinnikov@uni-svishtov.bg

доц. д-р Анатолий Асенов

Мениджмънт

a.asenov@uni-svishtov.bg

доц. д-р Маруся Смокова

Маркетинг

m.smokova@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Стратегическо планиране

y.gospodinov@uni-svishtov.bg

доц. д-р Карина Саркисян

Международни икономически отношения

k.sarkisyan@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Асен Божиков

Бизнес информатика

a.bozhikov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Емил Николов

Индустриален бизнес и предприемачество

e.nikolov@uni-svishtov.bg

ст. преп. д-р Милен Атанасов

Социални и правни науки

m.atanasov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Иван Маринов

Търговски бизнес

i.marinov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Павлин Павлов

Икономика и управление на туризма

p.pavlov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Илияна Кръстева

Аграрна икономика

i.krasteva@uni-svishtov.bg

ст. преп. д-р Маргарита Михайлова

Чуждоезиково обучение

m.mihaylova@uni-svishtov.bg


 

Еразъм+ офис
ул. „Емануил Чакъров“ № 2, гр. Свищов 5250
Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg 
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440