Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Галя Тачева-Божкова

Галя Тачева-Божкова

Ръководител отдел
Симона Цветкова

Симона Цветкова

Инспектор

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Директор ЦДО – доц. д-р Драгомир Илиев – е-mail: d.iliev@uni-svishtov.bg
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0631/66 403; 0882 637403

 
Локален административен офис гр. София

ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)

Поради ограниченията, наложени заради пандемията от Ковид-19, работата на офисите е временно преустановена! „

 

Локален административен офис гр. Стара Загора
ул. Христо Ботев № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3.

Поради ограниченията, наложени заради пандемията от Ковид-19, работата на офисите е временно преустановена! „

 

 

Локален административен офис гр. Добрич
ул. „Независимост“ 12 (площад Демокрация, сграда Рила ), етаж 3.

Поради ограниченията, наложени заради пандемията от Ковид-19, работата на офисите е временно преустановена! „