Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Галя Тачева

Галя Тачева

Ръководител отдел

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0882 552506