III. ОНС „ДОКТОР“

 

Редовна форма на обучение

 Годишна такса

Семестриална такса

Обучение финансирано от държавата  по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

1 400 лв.

700 лв.

Обучение срещу заплащане на български език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 540 лв.

1270 лв.

Обучение срещу заплащане на чужд език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

1 800 EUR

900 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 000 EUR

1000 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 300 EUR

1150 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“  и  ПН „Икономика“, и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на СА "Д. А. Ценов", 2020/2021 и предходни учебни години

1 500 EUR

750 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“, и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на СА "Д. А. Ценов",  прием 2021/2022  учебна година

1 700 EUR

850 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“  и  ПН „Икономика“, и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на СА "Д. А. Ценов",  прием 2022/2023 и следващи учебни години

1 900 EUR

950 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“, и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на СА "Д. А. Ценов",  прием 2022/2023   и следващи учебни години

2 200 EUR

1100 EUR

 

Задочна форма на обучение

Годишна такса

Семестриална такса

Обучение финансирано от държавата,  прием 2019/2020 и предходни учебни години, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

900 лв.

450 лв.

Обучение финансирано от държавата, прием 2020/2021 и следващи учебни години, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

1 400 лв.

700 лв.

Обучение срещу заплащане на български език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“

1 400 лв.

700 лв.

Обучение срещу заплащане на български език, по докторски програми в  ПН „Икономика“

2 200 лв.

1100 лв.

Обучение срещу заплащане на чужд език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

1 800 EUR

900 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 000 EUR

1000 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 300 EUR

1150 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“  и  ПН „Икономика“, и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на СА "Д. А. Ценов", 2020/2021 и предходни учебни години

1 150 EUR

575 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“  и  ПН „Икономика“, и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на СА "Д. А. Ценов",  прием 2021/2022   учебна година

1 500 EUR

750 EUR

Обучение срещу заплащане на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език по докторски програми в ПН „Администрация и управление“  и ПН „Икономика“, и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на СА "Д. А. Ценов",  прием 2022/2023   и следващи учебни години

1 800 EUR

900 EUR

 

Самостоятелна форма на обучение

Годишна такса

Семестриална такса

Обсъждане и рецензиране на проект за дисертационен труд на български език, всички професионални направления

1 300 лв.

х

Обсъждане и рецензиране на проект за дисертационен труд на чужд език, всички професионални направления

1 200 EUR

х

Обучение на български език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 500 лв.

х

Обучение на чужд език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

1 800 EUR

х

Обучение на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 000 EUR

х

Обучение на чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език, по докторски програми в ПН „Администрация и управление“ и  ПН „Икономика“

2 300 EUR

х