Такси за обучение ОНС “Доктор“ за учебната 2021-2022 г.

 

Редовно обучение

Задочно обучение

Самостоятелна форма*

 

Обучение финансирано от държавата (държавна поръчка)

Професионално
направление

Годишна такса

Семестриална такса

Годишна такса

Семестриална такса

Годишна такса

Семестриална такса

Администрация и управление и Икономика, зачислени през 2019/2020 и предходни години

900 лв.

450 лв.

900 лв.

450 лв.

-

-

Администрация и управление, зачислени през 2020/2021 г.

1330 лв.

665 лв.

1330 лв.

665 лв.

-

-

Икономика, зачислени през 2020/2021 г.

1400 лв.

700 лв.

1400 лв.

700 лв.

-

-

 

Обучение срещу заплащане

Администрация и управление, на български език

2450 лв.

1270 лв.

1400 лв.

700 лв.

2500 лв.

-

Икономика, на български език

2450 лв.

1270 лв.

2200 лв.

1100 лв.

2500 лв.

-

Администрация и управление, на чужд език

1700 EUR

850 EUR

1400 ЕUR

700 EUR

1700 EUR

-

Икономика, на чужд език

1700 EUR

850 EUR

 1400 ЕUR

700 EUR

1700 EUR

-

Администрация и управление, на български език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО

2000 EUR

1000 EUR

2000 EUR

1000 EUR

2000 EUR

-

Икономика, на български език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО

2000 EUR

1000 EUR

2000 EUR

1000 EUR

2000 EUR

-

Администрация и управление, на чужд език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО

2300 EUR

1150 EUR

2300 EUR

1150 EUR

2300 EUR

-

Икономика, на чужд език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО

2300 EUR

1150 EUR

2300 EUR

1150 EUR

2300 EUR

-

Администрация и управление, на български език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на Стопанска Академия, прием 2020/2021 г.

1500 EUR

750 EUR

1150 EUR

575 EUR

-

-

Икономика, на български език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на Стопанска Академия, прием 2020/2021 г.

1500 EUR

750 EUR

1150 EUR

575 EUR

-

-

Администрация и управление, на български език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на Стопанска Академия, прием 2021/2022 г.

1700 EUR

850 EUR

1300 EUR

650 EUR

-

-

Икономика, на български език за чуждестранни докторанти по чл. 95 (8) от ЗВО и сключен договор за академично сътрудничество с партньори на Стопанска Академия, прием 2021/2022 г.

1700 EUR

850 EUR

1300 EUR

650 EUR

-

-


* Обучение в самостоятелна форма се извършва срещу заплащане. Кандидатите за докторанти дължат такса за  финансово осигуряване заседанието на катедрата за обсъждане на проекта на дисертационния труд (съгласно чл. 29 ал.2, т.7 от ПРАС в Стопанска академия) в размер на 1300 лв. за обсъждане и рецензиране на проект за дисертационен труд на български език и 1100 EUR за обсъждане и рецензиране на проект за дисертационен труд на чужд език.