Проект 2017-2-DE04-KA105-015600 (ЛАБОРАТОРИЯ НА БЪДЕЩЕТО – НАСЪРЧАВАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ ЛИДЕРИ, ДНЕС, В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН) се реализира в периода от 01.08.2017 г. до 30.06.2018 г. Проектът е насочен към осъществяване на обмен на 60 младежи от Сърбия, България, Украйна, Хърватия и Германия, на възраст между 18 и 25 години. Проведени са 3 срещи – в Хърватия, Украйна и Германия, на които са обсъдени темите за устойчивост, бъдещи планове и кариерно ориентиране. Допълнителни резултати от проекта са усвоените от участниците компетенции и разработването на наръчник “Методи и примери за младежки обмен в Дунавския регион”, който представя основните дейности по проекта и разказва за най-добрите практики.