Безжичен достъп до Интернет в СА "Д. А. Ценов"

     Уважаеми колеги,
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов вече е част от    международната академична     инфраструктура Eduroam използвана в Европа, САЩ, Канада, Азия и Япония. Нейната цел е всички   студенти и преподаватели да използват достъп до безжичен интернет, без регистрация, когато гостуват   на член от мрежата Eduroam. За информация и настройка посетете
 eduroam.uni-svishtov.bg.


Услугата е предназначена за предоставяне на свободен интернет достъп до академични ресурси от публично-достъпни места (паркове, градинки, междублокови пространства и др.) в рамките на академичния кампус.

ВАЖНО!!! Услугата не е предназначена да предоставя високоскоростен Интернет в инфраструктурата на СА (учебни зали, студенски общежития, столове и други структурни звена), въпреки че е възможно в някои от тях да има достъп до услугата.

За да използвате безжичния интернет са Ви нужни:
- подходящо устройство;
- да сте в една от
 зоните на покритие;
- Вашите потребителски данни.


За представяне пред системата използвайте
 Вашето потребителско име и парола

Какво е Wi-Fi?
Wi-Fi, или Wireless Fidelity, е термин който се използва за описанието на продукти или услуги използващи технология 802.11 . Wi-Fi мрежите използват радио-честотния диапазон 2.4 и 5 GHz, при скорости от 11 Mbps (802.11b) или 54 Mbps (802.11a).

Устройствата оборудвани с Wi-Fi (лаптоп или PDAs) могат да приемат и предават данни  по безжичен път в зоните оборудвани с  Wi-Fi достъп. Как? Точките за достъп (Access points)  инсталирани в зоната, предават  RF сигнал към устройствата оборудвани с  Wi-Fi намиращи се в  радиуса им на действие, който е от порядъка на 100 метра. Точките за достъп (Access points) са сързани към съществуваща интернет инфраструктура.