Предимства - Бакалавър

  • Актуално портфолио от пазарноориентирани образователни продукти по „Икономика“ и „Администрация и управление“.
  • Солидно професионално теоретично и практико-приложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация.
  • Диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.
  • Ефективна комуникация и взаимодействие с високо мотивиран и квалифициран академичен състав с признати позиции в практиката, преподавателската и научноизследователската дейност.
  • Автентична академична атмосфера, предлагаща отлични възможности за обучение, развлечение, национални и международни студнтски практики.
  • Международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+“) и участия в международни форуми.
  • Финансова подкрепа (стипендии и награди) в размер на над 2 000 000 лева годишно.