Академична експертна комисия организира провеждането и отчитането на конкурсите, включително и окончателното класиране на проектите, финансирани със средства от държавната субсидия за научноизследователска дейност.

Членове:

  1. доц. д-р Любомир Иванов – Председател
  2. проф. д-р Анета Денева
  3. проф. д-р Атанас Атанасов
  4. доц. д-р Маруся Иванова
  5. доц. д-р Огнян Марков
  6. доц. д-р Петя Иванова