Академична експертна комисия организира провеждането и отчитането на конкурсите, включително и окончателното класиране на проектите, финансирани със средства от държавната субсидия за научноизследователска дейност.

Членове:
доц. д-р Анелия Радулова – председател
проф. д-р Анета Денева
проф. д-р Виолета Краева
проф. д-р Атанас Атанасов
доц. д-р Маруся Иванова
доц. д-р Петя Иванова
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Огнян Марков