Академична експертна комисия организира провеждането и отчитането на конкурсите, включително и окончателното класиране на проектите, финансирани със средства от държавната субсидия за научноизследователска дейност.

Състав на АЕК:

  1. Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова, Директор ИНИ – Председател
  2. Проф. д-р Атанас Атанасов, факултет “Стопанска отчетност”
  3. проф. д-р Красимир Шишманов, факултет “ Мениджмънт и маркетинг”
  4. проф. д-р Маргарита Богданова, факултет “ Мениджмънт и маркетинг”
  5. доц. д-р Валентин Милинов, факултет “Финанси”
  6. доц. д-р Крум Крумов, факултет “Стопанска отчетност”
  7. проф. д-р Марина Николова, факултет „Производствен и търговски бизнес”
  8. доц. д-р Румен Лазаров, факултет „Финанси”
  9. доц. д-р Симеонка Петрова, факултет „Производствен и търговски бизнес”