Академична експертна комисия организира провеждането и отчитането на конкурсите, включително и окончателното класиране на проектите, финансирани със средства от държавната субсидия за научноизследователска дейност.

Състав на АЕК:

  1. доц. д-р Любомир Иванов – Председател
  2. проф. д-р Атанас Атанасов
  3. проф. д-р Красимир Шишманов
  4. проф. д-р Маргарита Богданова
  5. доц. д-р Ангел Ангелов
  6. доц. д-р Крум Крумов
  7. доц. д-р Марина Николова
  8. доц. д-р Огнян Марков
  9. доц. д-р Симеонка Петрова