НБС „ВОН“ – КНСБ обявява национален протест заради неосигурените средства за увеличаване на работните заплати в държавните висши училища, БАН, ССА и НИМХ

Уважаеми членове на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ,
Днес, 13.05.2024 г., беше изпратено Отворено писмо до Президента, Министър председателя и Министъра на финансите от името на НБС „ВОН“ – КНСБ. В него се изразява възмущение заради неизпълнените ангажименти на правителството да увеличи заплатите на преподавателите и служителите в ДВУ, БАН, ССА и НИМХ, което трябваше да стане от началото на 2024 г. и с гласуваните промени в ЗВО. В писмото се заявява, че Синдикатът преминава към ефективни протести от 20 май 2024 г.
Синдикалният комитет на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ към НБС „ВОН“ – КНСБ организира участието на синдикални членове в Националния протест на 20 май в София. Моля желаещите да участват в протеста да се обръщат за подробности към г-жа Ралица Сирашка на тел. 362.

Ето текстът на отвореното писмо:

 

 
 

 

ПРОТЕСТ

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ В СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ
ДО Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ
ЗА ИНФОРМАЦИЯ
ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В НС
ДО ПРОФ. ГАЛИН ЦОКОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ
ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ И ПЕЧАТНИТЕ МЕДИИ В СТРАНАТА

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Държавната политика за увеличение и стабилизиране на доходите на работещите в сферата на висшето образование и науката, започнала през 2020 г., предвижда ежегодно повишение на заплатите на академичния и неакадемичния състав на държавните висши училища (ДВУ) в Република България. В резултат на тази мярка в държавния бюджет за 2024 г. са заложени допълнително 39 млн. лева, необходими за ръст на заплатите на академичния състав от 01.01.2024 г. Планирано е последващо увеличение на заплатите, считано от 01.04.2024 г., за което са предвидени 150 млн. лв. (компенсация за отпадането на студентските такси, обявена от редовния премиер акад. Николай Денков). Договорено и законоустановено е те да са целеви за възнагражденията на академичния и неакадемичния състав в ДВУ, както и за повишение стипендиите на докторантите. Предложени и одобрени са и необходимите промени в Закона за висше образование (ЗВО), следвайки политиката по доходите и особено реформата за създаване на специализирана администрация, заложена от 2020 г. в чл. 53, за която досега нямаше финансиране. Така предложеният проект на МОН за Постановление на Министерския съвет (ПМС), чийто срок за обществено обсъждане приключи на 11.04.2024 г., вече месец е в зависимост от решението на Министерството на финансите (МФ).
Във връзка с изпълнението на горепосочените политики по доходите от началото на годината бяха проведени множество срещи на държавно ниво, инициирани както от Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ (ВОН – КНСБ), така и от ресорните министерства и комисии в Народното събрание, а допълнителните суми бяха договорени конкретно с финансовия екип в МОН.
След встъпването в длъжност на настоящия служебен кабинет обаче, всички предстоящи действия се превърнаха в колективни бездействия, особено от страна на Министерство на финансите. ВЪПРЕКИ ВНЕСЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗЧИСЛЕНИЯ ОТ МОН, договорени със социалните партньори, ЗА СЪГЛАСУВАНЕ В МФ, все още не е публикувано ПМС (на основание чл. 92 от ЗВО), въпреки приключените законови процедури. От договорените допълнителни средства за тази година към бюджетите на ДВУ не е постъпил нито лев. Заплатите на работещите в СЕКТОР ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА към днешна дата са на нива от началото на 2023 г.
На срещата, проведена на 08.05.2024 г. в МФ, участие взеха служебният министър Людмила Петкова, служебният министър Галин Цоков, всеки със своя финансов екип, г-н Красимир Вълчев – председател на Комисията по образованието и науката, а от страна на ВОН-КНСБ – проф. Лиляна Вълчева и доц. Агата Манолова. Служебният министър Петкова поиска допълнително време и обяви следващата среща да се проведе в петък, 10.05.2024 г., с мотив необходимостта от време за верифициране на представените от МОН изчисления и осигуряване на необходимото финансиране по ПМС.
Работното заседание не се състоя по вина на МФ, с което показаха, че категорично се дистанцират от поемането на отговорност за спазване на вече обявеното, договореното на държавно ниво и гласуваните изменения и допълнения на ЗВО в Народното събрание.
Националният синдикат ВОН – КНСБ не се съгласява с нихилистичната политика от страна на служебния министър на финансите, нито ще остави министър Петкова да анулира решения и договорки, взети от социалните партньори в рамките на тристранния диалог, съгласно Кодекса на труда. Категорично не сме съгласни утвърдената политика по доходите, следвана в продължение на три години от няколко редовни и служебни правителства, да бъде унищожена сега с едноличния отказ на служебния министър на финансите. Министър Петкова отказва да поеме отговорност и като част от екипа на МФ в кабинета Денков, който публично обяви свободен ресурс от 150 млн. лв. за компенсация на въвеждането ад хок на безплатното обучение в ДВУ. Сега, в качеството ѝ на служебен министър, г-жа Петкова отказва да предостави тази сума, нарушавайки решението на НС.
В резултат на създалата се ситуация, и като вземаме предвид отговорността, която имаме към своите редови членове на национално представителния синдикат ВОН – КНСБ във всички държавни висши училища в страната, както и колегите ни от НИМХ, БАН и ССА, с настоящото отворено писмо ОБЯВЯВАМЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ И ЛИЧНО СРЕЩУ ПОЗИЦИЯТА НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА.
НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОТЕСТ на ВОН – КНСБ ще се състои на 20.05.2024 г., ПОНЕДЕЛНИК, пред сградата на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.
Нека уважаемите госпожи и господа министри не забравят, че елитът на България гради своята кариера благодарение на знанията и уменията, придобити от университетските преподаватели. С решенията си министър Петкова отнема правото на достойно заплащане на труда на своите преподаватели и поставя в унизително положение онези, които работят за изграждането на бъдещия стопански, политически и административен капацитет на държавата. Няма да приемем това. Интелигенцията на България не заслужава подобно отношение и ВОН – КНСБ ще отстоява правата и авторитета на работещата българска академична общност, затова обявяваме протестни действия!
Оказва се, че висшето образование не е сред основните държавни приоритети и от него държавата е склонна да пести средства, за да няма интелигентни избиратели, които да мислят, оценяват факти и постъпки и да търсят сметка на тези, които не мислят за бъдещето на България. Не можем да останем безучастни!

УЧЕНИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ –
ХОРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА,
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ
ЗА ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НИ!

София, 13.05.2024 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаеми преподаватели и служители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“,
Синдикалният комитет при Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”- Свищов към НБС „ВОН” – КНСБ организира тържество по случай Международния ден на жената 8 март. То ще се проведе на 8 март от 12:00 ч. в ресторант „Ivanoff”.
За участие в тържеството можете да закупите куверти лично или групово от г-жа Ралица Сирашка в отдел „Докторантура и академично развитие“ през периода 19.02 – 27.02.2024 г. вкл. Стойността на куверта за членове на Синдиката на работещите в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”- Свищов към ВОН – КНСБ е 20,00 лв., а за не членове на Синдиката е 35,00 лв. В куверта са включени обяд, безалкохолни напитки (вода или газирана напитка), алкохолни напитки (ракия и вино от Винпром Свищов), музикална програма.

Заповядайте!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становище на ВОН-КНСБ относно отпадането на таксите за студенти и докторанти

Становището на ВОН-КНСБ е във връзка с предложението за отпадане на таксите за учащите в държавните висши училища чрез изменения и допълнения на Закона за висшето образование. В него се изразява несъгласие с предложението, за което към момента се провежда обществено обсъждане. ВОН – КНСБ представя някои от основните мотиви за несъгласие. Принципната позиция е, че подобни кардинални промени не могат да се въвеждат без внимателен анализ на системата на финансиране, без съобразяване с действащото законодателство и без диалог с всички заинтересовани страни.
Синдикалният комитет на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ към НБС „ВОН“-КНСБ подкрепя написаното в Становището на ВОН-КНСБ.

Пълния текст на становището можете да прочетете ОТТУК.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подкрепа от Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ - КНСБ към усилията на ръководството на НБС „ВОН“ – КНСБ при отстояване на справедливите искания за достойно заплащане на труда ни

Уважаеми членове на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ,

На 17 януари 2024 г. се проведе заседание на Националния синдикален съвет на НБС „ВОН“ – КНСБ. В него участва и доц. д-р Маргарита Шопова, председател на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ към НБС „ВОН“ – КНСБ. На заседанието беше представена информация за различни дейности, организирани от Председателя и Изпълнителния съвет на НБС „ВОН“ – КНСБ във връзка с провеждането на политиката по доходите на работещите в държавните висши училища и научни организации – проведеният национален протест на 18.12.2023 г., участие в работни групи и в съвета за тристранно сътрудничество, срещи в МОН и Народното събрание. Беше отбелязано, че с приемането на държавния бюджет за 2024 г. е пренебрегната тригодишната успешна политика по доходите в системата на висшето образование и науката, резултат от което е липсата на достатъчно средства за нормалното функциониране на системата, независимо от многото проведени реформи и дадени обещания.

НСС взе решение синдикалните ръководства по места да подготвят протестни декларации с искания по отношение на политиката по доходите, които да бъдат подписани от синдикалните членове. Целта е да се покаже подкрепата на работещите в системата на висшето образование и науката към усилията на ръководството на НБС „ВОН“ – КНСБ при отстояване на справедливите искания за достойно заплащане на труда ни.

Синдикалният комитет на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ към НБС „ВОН“ – КНСБ подготви и прие на свое заседание следната протестна декларация:
 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

от Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов към НБС „ВОН“ - КНСБ

 Обезпокоени сме от липсата на ясен ангажимент относно политиката по доходите през 2024 г. на академичния и непреподавателския състав в държавните висши училища. В бюджетите на висшите училища не са предвидени достатъчно средства за повишаване работните заплати на специалисти и изследователи. В очакване сме на договаряне на минималната заплата на най-ниската академична длъжност „асистент“ (съгл. чл. 92 от ЗВО), явяваща се база за определяне размерите на останалите възнаграждения на академичния състав (преподаватели, главни асистенти, доценти и професори).

 При определянето на размера на началната месечна заплата за академичната длъжност „асистент“ се налага да се предвидят и допълнителни средства за държавните висши училища, чрез които да се постигнат релевантни увеличения на заплатите на академичния състав. От друга страна, с повишаването на минималната работна заплата за страната от 01.01.2024 г. трудовите възнаграждения на специалистите и изследователите във висшите училища, които заемат длъжности с образователно-квалификационни степени „Магистър“ и „Бакалавър“, достигнаха или са съвсем малко над равнището на минималната работна заплата.
В тази връзка, ние подкрепяме решенията на Националния синдикален съвет, проведен на 17.01.2024 г., и настояваме да се договорят от 01.01.2024 г.:

 1. Начална месечна заплата за академичната длъжност „Асистент“ в размер на 2 200 лв. (чл. 92/ЗВО).

 2. Осигуряване на средства от държавния бюджет за достигане на адекватни начални размери на месечните заплати за останалите членове на академичния състав (преподаватели, главни асистенти, доценти и професори).

 3. Начална месечна основна работна заплата за непреподавателския състав, съответстваща на образователната степен, изисквана за заемането на конкретната длъжност, като съотношение спрямо минималната работна заплата за страната (МРЗ) както следва:

 • за ОКС „Магистър“ – 160% от МРЗ;
 • за ОКС „Бакалавър“ – 145% от МРЗ;
 • за ОКС „Професионален бакалавър“/„Специалист“ – 130% от МРЗ;
 • за средно образование – 115% от МРЗ.

 Готови сме на протестни действия за отстояване на справедливите ни синдикални искания!

 Протестната декларация е приета на заседание на Синдикалния комитет, проведено на 22.01.2024 г.


Моля да подкрепите протестната декларация!

Можете да подпишете декларацията във Фронт офис „Обслужване на студенти“
или при инспекторите на факултети (г-жа Силвия Стойчева, г-жа Маргарита Петрова,
г-жа Емилия Станева, г-жа Росица Проданова).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ВОН-КНСБ настоява за ръст на възнагражденията в системата на висшето образование и науката

Национален синдикат Висше образование и наука (ВОН-КНСБ) изразява своето разочарование от колегите си на властови позиции, които позволиха на лидери на политически партии да пренебрегнат тригодишната успешна политика по доходите и в Бюджет 2024 за системата на висшето образование и науката да няма средства, независимо от многото проведени реформи и обещания.

В Бюджета за тази година няма средства за Комплексната оценка за качество на обучение. Няма средства за повишаване на работните заплати на специалисти и изследователи, които са на длъжности с образователно-квалификационни степени и с чист доход на нивото или малко над минималната работна заплата. Няма достатъчно средства за продължаваща политика на доходите на Академичния състав. Няма яснота каква част и по каква методика от допълнителните 375 млн. лв. ще бъдат отделени средства за Държавните висши училища, БАН, НИМХ.

Силно обезпокоени сме, че не виждаме ясен ангажимент за ръст на доходите на служителите, който поне да компенсира ръста на минималната работна заплата, на цените и вече загубената покупателна способност.

Управляващите казват, че ресурс има и трудовите възнаграждения ще бъдат увеличени, след като се направи анализ от Министерския съвет за премахване на диспропорциите в заплатите. Напомняме, че неравенствата в страната са най-видими в държавните висши училища! Казват също, че в края на януари 2024 г. ще стане ясно с колко ще бъдат увеличени заплатите с дата 01-01-2024 г., но диалог със социалните партньори няма.

Всичко това са акценти и от проведената на 17.01.2024 г. среща в СУ „Св. Климент Охридски“ на председателите на синдикалните организации от ДВУ, НИМХ и БАН. За пореден път бяха обсъдени обещанията от страна на премиера и министъра на образованието и науката. Синдикалните председатели подновиха исканията за по-високи заплати на работещите в системата на висшето образование и науката, за по-добри условия на труд и особено за повишаване на заплатите на служителите с  образователна степен Бакалавър и Магистър. Предложили сме на премиера Денков и министър Цоков варианти и показатели. Има разбиране, но действия няма!

Ето защо ние няма да спрем. Отново искаме и очакваме да договорим:

1. Начални основни месечни заплати за академичната длъжност Асистент в размер на 2200 лв. (чл. 92/ЗВО);

2. Начални основни месечни заплати на непреподавателския състав от ДВУ, БАН, НИМХ, съответстващи на образователната степен, изисквана за заемането на конкретната длъжност при съотношения към минималната работна заплата за страната, както следва: 1,15 за средно образование; 1,30 за образователна степен Специалист; 1,45 за образователна степен Бакалавър; 1,60 за образователна степен Магистър.

От 22 януари 2024 г. ВОН-КНСБ започва подготовка за протестни действия – провеждане на събрания в ДВУ, НИМХ и БАН и подписване на Декларация с протестни искания.

Търпението и академичното поведение са изчерпани! Ще информираме и ще потърсим съдействие от Европейските институции, защото видно българските не могат да се справят с академичните потребности на системата!

Източник: КНСБ, https://knsb-bg.org/index.php/2024/01/19/von-knsb-nastoyava-za-rast-na-vaznagrazhdeniyata-v-sistemata-na-vissheto-obrazovanie-i-naukata/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми членове на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ,

 

Националният браншов синдикат „Висше образование и наука“ - КНСБ стартира на 30 октомври 2023 г. подписването на Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и науката в България. Синдикалните ни искания са адресирани към Министерството на финансите, Народното събрание, Министерството на образованието и науката и др. институции. В Петицията се настоява финансирането на висшето образование и науката чрез държавния бюджет да гарантира осъществяването на политиките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование за периода до 2030 г. Тя ще бъде представена в края на м. ноември по време на обсъжданията за приемане на държавния бюджет за 2024 г. След като искаме по-високи заплати, трябва да настояваме по-активно пред институциите, от които зависи това!

Моля да подкрепите и подпишете Петицията на следния линк: https://www.peticiq.com/418620

Силни сме, когато сме обединени в исканията си!

С уважение и в очакване на Вашата подкрепа:
Доц. д-р Маргарита Шопова, Председател на
Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми членове на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ към Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ,

 

По повод Патронния празник на Академията 8 ноември и във връзка с т. 3 от Правилата за социална подкрепа, Синдикалният комитет реши да Ви подкрепи с еднократна помощ в размер на 40 лв. Право да я получат имат всички, които са постъпили на работа в Стопанска академия преди 1 октомври 2020 г., работили са и работят на пълно работно време и не са прекъсвали плащането на членския си внос за повече от 6 месеца след 1 октомври 2020 г.

Уважаеми членове на Синдиката, моля да посетите офиса на Синдиката, за да получите лично Вашата еднократна помощ.
В офиса ще има представител на Синдикалния комитет в дните:
вторник, 7.11.2023 г. – от 10:00 до 17:00 ч.
сряда, 8.11.2023 г. – от 10:00 до 17:00 ч., с изключение на времето за провеждане на мероприятията, свързани с Патронния празник
четвъртък, 9.11.2023 г. – от 10:00 до 17:00 ч.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отворено писмо от ВОН – КНСБ

до премиера акад. Николай Денков, министъра на образованието проф. Галин Цоков, председателя на комисията по образование и наука в НС Красимир Вълчев за проверка относно упражняване правомощията на министъра на образованието и науката и забавяне изпълнението на приетото постановление от 20 септември 2023 г. за 20% увеличение на минималната заплата за най-ниската академична длъжност „асистент“ и на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища, считано от 1 август 2023 г.
Повече информация можете да намерите ТУК.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социалните партньори от ВОН-КНСБ, от Съвета на ректорите и от НПСС настояват за равнопоставеност в политиката по доходите в образованието
Социалните партньори от Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" (ВОН-КНСБ), от Съвета на ректорите и от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) продължават да настояват за справедливост и равнопоставеност в политиката по доходи при разпределяне на средствата в отрасъла "Образование". Това се казва в позиция от председателя на ВОН-КНСБ проф. Лиляна Вълчева, от председателя на Съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков, и от председателя на НПСС Даниел Парушев до председателя на Народното събрание, до председателите на политическите партии в парламента, до бюджетната и образователната комисия в НС.

От трите организации настояват да се коригират някои финансови параметри в частта за висшето образование, защото не приемат дискриминационния подход на правителството по отношение на отрасъла "Образование", че за учителите увеличените заплати (начална от 1700 лв.) е от януари 2023 г., а за преподавателите от държавните висши училища (начална от 1750 лв.) е от август. "Не приемаме дискриминационния подход на правителството по отношение на стъпката за увеличение на началната заплата за учители 300 лв., а за асистенти 250 лв. Не приемаме факта, че с нарастването на БВП, средствата за висше образование и наука рязко намаляват на фона на обявеното от правителството, че образованието е национален приоритет!", се казва в позицията. В нея се уточнява, че "в проекта на ЗДБРБ за 2023 г. има неясноти за брой учащи и изменението на средно-претеглен норматив, което е определено (според нас на случаен принцип, примерът с бюджетната субсидия на Националната спортна академия (НСА) и на някои други висши училища е показателен), а незначителното увеличение от около 2,5% не се отразява на субсидията за издръжка на обучението, съществена част от която са доходите на работещите". Допълнителните 16 млн. лв. не са достатъчни, за да осигурят началната заплата на академичната длъжност асистент от 1750 лв. дори за посочените пет месеца. Според нашите изчисления за тези месеци са необходими не по-малко от 26,7 млн. лв., заявяват от ВОН-КНСБ, от Съвета на ректорите и от НПСС. В позицията им се казва, че технически пропуск или не, но в проекта на редовния кабинет не са отразени средствата от чл. 16 (7), а именно средства в размер на 20 млн. лв., разчетени в трансферите по ал. 4 по бюджетите на държавните висши училища като част от субсидията за издръжка на обучението над формираната по реда на чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО) чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, които са били посочени в проекта на служебния кабинет. От трите организации заявяват, че приемат допълнителните 16 млн. лв., но, за да се коригира началната заплата за академичната длъжност асистент и на останалите академични длъжности от януари 2023 г. са необходими още 56 млн. лв. "В случай, че се възстанови действието на чл. 16 (7) за 20 млн. лв., разчетени в трансферите по ал. 4 по бюджетите на държавните висши училища като част от субсидията за издръжка на обучението над формираната по реда на чл. 91, ал. 2 от ЗВО чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, то допълнителните средства в горепосочената т. 1 ще се намалят на 36 млн. лв." Следователно, в чл. 1 на ПДБРБ за 2023 г. на редовния кабинет нашето предложение е да се добавят две нови изменения и допълнения. Първата да отразява политиката на продължаващите реформи в областта на доходите, а втората - тази на критериите на комплексната оценка за качество на обучение, се казва в позицията. Източник: БТА, https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/national-news/489233

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 17 март 2023 г. в Тракийския университет – Стара Загора се проведе форум на тема: “Висшето образование в условия на кризи: оценки; перспективи; очаквания”. Организиран от Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, той е вторият от поредицата срещи, посветени на проблемите пред висшето образование в България. Участваха председатели на синдикалните организации в държавните висши училища, ръководствата на НБС „ВОН“ - КНСБ и НПСС. Специален гост на форума бе бившият министър на образованието и науката Красимир Вълчев, който винаги проявява загриженост и е ангажиран с проблемите на висшето образование и науката в България.
Бяха представени анализи и оценки на НБС „ВОН“ - КНСБ за състоянието на държавните висши училища (ДВУ). Информацията, обхващаща броя работещи, броя учащи, средната брутна работна заплата, беше систематизирана според спецификата на обучението и съпоставена спрямо средната работна заплата за страната, както и стойностите на допълнителните трудови възнаграждения. Отбелязан беше спадът на общия средно приравнен брой учащи държавна поръчка и на броя на преподавателите и служителите. В резултат на анализа се очертаха значителни различия между висшите училища относно заплащането на труда. Например, най-високата средна брутна работна заплата е 2,55 пъти по-голяма от най-ниската в бранша. Освен това, много се различават увеличенията в средната брутна заплата в различните висши училища в резултат на допълнителните трансфери след актуализацията на Бюджет‘2022: в пет ДВУ средното увеличение е 308 – 557 лв., в четиринадесет ДВУ е 189 – 301 лв. (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов попада в тази група с 260 лв. увеличение); в десет е 100 – 180 лв.; в две ДВУ е под 100 лв.; а в две ДВУ средната брутна заплата е намаляла. В седем от ДВУ средната заплата е от 1 434 лв. до 1700 лв. (много под средната брутна работна заплата за страната), което се отчита като крайно негативна тенденция за сектора. Налице е силна диференциация в учебната заетост, както и в допълнителните възнаграждения придобита научна степен и за трудов стаж и професионален опит.
Предвид предоставените данни от анализа, общата картина в страната и задълбочаващите се кризи в ДВУ, в бюджета за 2023 г. академичната синдикална общност на НБС „ВОН“ - КНСБ настоява за:

 1. Средствата за висше образование да бъдат в размер не по-малко от 1% от прогнозния БВП по текущи цени за съответната година, за която се отнася съответният бюджет;
 2. Допълнителни 178,3 млн. лева за първото полугодие на 2023 г. Тази сума е необходима за поддържане на тенденцията за повишаване на субсидията за издръжка на обучението и социалните дейности (стипендии, храноден, общежития) за учащите в ДВУ.
 3. Актуализация на ПМС (чл. 92 от ЗВО) за основни месечни възнаграждения за академичната длъжност „Асистент“ на два пъти през настоящата година.
 4. Размерът на основните трудови възнаграждения за академичната длъжност „Асистент“ да бъде не по-малко от 2108 лв. за последното тримесечие на 2023 г.
 5. Средната заплата на академичния състав да достигне нивото от 150% от средната работна заплата за страната.
 6. Основната месечна заплата за служителите с висше образование с ОКС „Магистър“ да достигне ниво от 90% от основната работна заплата за академичната длъжност „Асистент“, а за тези с ОКС „Бакалавър“ – не по-малко от 80%.
 7. Размерът на стипендията за учащите в ОНС „Доктор“ да бъде не по-малка от 150% от минималната работна заплата за страната.
 8. Размерът на стипендиите за учащите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ да бъде не по-малко от 125% от минималната работна заплата за страната.
 9. Размерите на средствата за храноден и леглоден да бъдат съответно не по-малко от 10 лв. и от 5 лв.

Увеличението на държавната субсидия е определящо за страната, защото гарантира запазване на огромния потенциал научно-преподавателския състав и успешен старт на младите хора да учат, да работят и да живеят в България. Държавата е длъжна да осигури необходимите средства по всички възможни начини, а НБС „ВОН“ - КНСБ като синдикат гарантира проследяването и управляемостта им в интерес на икономиката и обществото.
Представители от Синдиката на работещите в Стопанска академия“ към НБС „ВОН“ – КНСБ на форума бяха доц. д-р Маргарита Шопова, доц. д-р Любка Илиева и гл. ас. д-р Зоя Иванова.