проф. д-р Марияна Божинова

проф. д-р Марияна Божинова

Заместник-ректор "Учебна дейност"
проф. д-р Георги Иванов

проф. д-р Георги Иванов

Заместник-ректор "Акредитация и управление на качеството"
доц. д-р Тодор Кръстевич

доц. д-р Тодор Кръстевич

Заместник-ректор "Научноизследователска и проектна дейност"

Секретариат
Елена Петкова

Елена Петкова

Административен секретар
Янислава Александрова

Янислава Александрова

Секретар ректорат
Велислава Петкова

Велислава Петкова

Секретар ректорат

Административно ръководство
Венцислав Танев

Венцислав Танев

Помощник-ректор