Докторски програми в СА „Д. А. Ценов“,

получили програмна акредитация

 

 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ПРОТОКОЛ НА ПКСНУ

АКРЕДИТАЦИЯ
ВАЛИДНА ДО

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

№ 7/

30.03.2016 г.

30.03.2022 г.

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

№ 7/

30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

Социално управление

16/

20.07.2016 г.

20.07.2021 г.

Световно стопанство и международни икономически отношения

16/

20.07.2016 г.

20.07.2021 г.

Икономика и управление (търговия)

№ 19/

05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

Приложение на изчислителната техника в икономиката

№ 19/

05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

№ 7/

30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

Икономика и управление (индустрия)

№ 19/

05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

№ 7/

30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

Статистика и демография

№ 19/

05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

Политическа икономия

№ 7/

30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

Икономика и управление (аграрна икономика)

№ 17/

08.05.2019 г.

08.05.2024 г.

Планиране

16/

20.07.2016 г.

20.07.2021 г.

Маркетинг

16/

20.07.2016 г.

20.07.2022 г.

Икономика и управление (туризъм)

№ 17/

08.05.2019 г.

08.05.2024 г.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

16/

20.07.2016 г.

20.07.2021 г.