Справка за докторските програми в СА „Д. А. Ценов“,
получили програмна акредитация

 
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПРОТОКОЛ НА ПКСНУ АКРЕДИТАЦИЯ
ВАЛИДНА ДО
Професионално направление 3.8. Икономика
Политическа икономия № 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело) № 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) № 7/
30.03.2016 г.
30.03.2022 г.
Статистика и демография № 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ) № 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) № 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Приложение на изчислителната техника в икономиката № 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Световно стопанство и международни икономически отношения № 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.
Планиране № 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.
Икономика и управление (аграрна икономика) № 32/
15.10.2013 г.
15.10.2018 г.
Икономика и управление (индустрия) № 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Икономика и управление (туризъм) № 32/
15.10.2013 г.
15.10.2018 г.
Икономика и управление (търговия) № 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Маркетинг № 16/
20.07.2016 г.
20.07.2022 г.
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Социално управление № 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) № 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.