проф. д-р Мариана Петрова

проф. д-р Мариана Петрова

Водещ изследовател /R4/
гл. ас. д-р Емил Цанов

гл. ас. д-р Емил Цанов

Координатор "Трансфер на технологии"
д-р Александрина Александрова

д-р Александрина Александрова

Признат изследовател /R2/
Антоанета Христова

Антоанета Христова

Експерт "Европейски програми и проекти"
д-р Кристина Георгиева

д-р Кристина Георгиева

Експерт "Програми и проекти"
Живка Тананеева

Живка Тананеева

Експерт "Програми и проекти"