Академичният музей е създаден през 1956 година. Чрез снимки, документи и експонати е отразен животът на академията от нейното създаване през 1936 г. до днес. Музейната експозиция е изградена на хронологичен принцип. Първите табла, въвеждащи в историята на училището, чрез фотоси, факсимилета и текстове, разкриват предпоставките за създаването в Свищов на третото висше училище в страната и първото напълно автономно.

Първият акцент в експозицията е Дарителят Димитър Ценов. През настоящата 2012 година честваме 100-годишнината от дарителския акт на Ценов, който завещава цялото си състояние от пари, ценни книжа и недвижимо имущество (второто по големина завещание в България) за създаване в родния му град на Висше търговско училище. Отразено е тържественото откриване на ВТУ на 8 ноември 1936 г. от Негово Величество Цар Борис ІІІ в аулата на Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев“.

Втори акцент в експозицията са специалистите, които Стопанска академия дава на България. А тя може да се гордее с професионалната реализация на над 120 000 възпитаници на академията, доказали с професионализма и квалификацията си високото качество на обучение, предлагано в Стопанска академия: университетски учени, видни икономисти, бизнесмени, политици и общественици, оставили трайна диря в развитието на страната.

Третият акцент са нашите преподаватели. В академията са работили академиците Никола Михов (библиограф със световна слава), Георги Данаилов (виден политикономист), Анастас Бешков (иконом-географ), Иван Стефанов (статистик с международна известност), чл.-кор. на БАН проф. Тодор Владигеров и десетки наши преподаватели и учени, завършили Стопанска академия и реализирали се в нея като професори.

В следващите табла е отразен възходът на висшето училище, който намира израз в нарасналия брой факултети, специалности, студенти, увеличения сграден фонд (академията е с една от най-добрите материални бази в страната) и отварянето му към света.

Своеобразен акцент в музейната експозиция са фотосите и таблата, посветени на удостоените с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Стопанска академия (от 1996 г. до днес) изтъкнати чуждестранни и български учени и видни общественици.