Академичният музей е създаден през 1956 година. Чрез снимки, документи и експонати е отразен животът на академията от нейното създаване през 1936 г. до днес. В навечерието на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия и 60-годишнината от създаването на Академичния музей, бяха предприети  ремонтни и реставрационни работи по интериора на музея и обновяване на художествено-пространственото оформление. Обновената музейна експозиция е изградена на тематично-хронологичен принцип. Първите табла, въвеждащи в историята на училището, чрез фотоси, факсимилета и текстове, разкриват предпоставките за създаването в Свищов на третото висше училище в страната и първото напълно автономно.

Основен акцент в експозицията е Дарителят Димитър Ценов. През настоящата 2017 година честваме 105-годишнината от дарителския акт на Ценов (1 септември, 1912 г.), който завещава цялото си състояние от пари, ценни книжа и недвижимо имущество (второто по големина завещание в България) за създаване в родния му град на Висше търговско училище. Отразено е тържественото откриване на ВТУ на 8 ноември 1936 г. от Негово Величество Цар Борис ІІІ в аулата на Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев“. 
Значими акценти в настоящата експозиция също така са първите години на съграждане, развитието на висшето училище в периода до 1995 г., когато се преименува на Стопанска академия и в наши дни. Като граница между двата исторически периода е поместена нова витрина със символите на Академията – старото (червеното) и новото (синьото) знаме, огърлицата на ректора, химна на Академията, студентската Галилеева клетва, сребърната значка със златно покритие, която се връчва на завършилите с пълно отличие още от първия випуск до днес.
В следващите табла е отразен възходът на висшето училище, който намира израз в нарасналия брой факултети, специалности, студенти, увеличения сграден фонд и отварянето му към света. Своеобразен акцент в музейната експозиция са фотосите на  удостоените с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Стопанска академия (от 1996 г. до днес) изтъкнати чуждестранни и български учени и видни общественици.

 Важен акцент е витрината с видни наши преподаватели и учени: в Академията са работили академиците Никола Михов (библиограф със световна слава), Георги Данаилов (виден политикономист), Анастас Бешков (иконом-географ), Иван Стефанов (статистик с международна известност), чл.-кор. на БАН проф. Тодор Владигеров и др., създали и развили научни  школи в областта на финансите, застраховането, икономиката, търговското право, мениджмънта. 

Напълно нов акцент в експозицията са общественият и културен живот на студентите, техните инициативи и изяви, техните постижения в страната и чужбина.

Особен живот на експозицията придават умело вградените в нея библиотека, бюро и писалищна маса на Димитър Ценов.