Управителен съвет на Фондация "Д. А. Ценов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДОЦ.  Д-Р ИСКРА МАРИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА
ДОЦ. Д-Р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕРУСАЛИМОВ
ДОЦ.  Д-Р ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ТОДОРОВ ШИШМАНОВ
ПРОФ.  Д-Р АНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕНЕВА
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
ДОЦ.  Д-Р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОПОВ
ВАЛЕРИЙ АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ