Ако споделяте мисията на Фондация „Димитър Апостолов Ценов“, можете да дарите средства по банковата ни сметка на Фондацията в Централна кооперативна банка АД:

IBAN: BG21CECB979010I9454900
BIC: CECBBGSF

Централна кооперативна банка АД
Фондация „Димитър Апостолов Ценов“

Преподаватели, граждани, фирми и организации, участвали в дарителската кампания „Моята скромна лепта“, организирана по повод 85-годишнината от създаването на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“

Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Доц. д-р Любомир Иванов Тодоров
Доц. д-р Румен Ерусалимов Георгиев
Проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Проф. д-р Анета Георгиева Денева
Проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
Проф. д. н. Борислав Димитров Борисов
Проф. д-р Георги Стефанов Иванов
Проф. д-р Иван Александров Върбанов
Проф. д-р Йордан Иванов Василев
Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
Проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
Проф. д-р Пенка Димитрова Шишманова
Проф. д-р Стефан Маринов Симеонов
Проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Доц. д-р Александър Петров Ганчев
Доц. д-р Анастасия Александрова Марчева
Доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов
Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Доц. д-р Ваня Петкова Григорова
Доц. д-р Венцислав Емилов Перков
Доц. д-р Венцислав Димчев Вечев
Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев
Доц. д-р Веселин Димитров Попов
Доц. д-р Виолета Иванова Блажева
Доц. д-р Галина Боянова Захариева
Доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
Доц. д-р Галя Иванова Кузманова
Доц. д-р Диана Карамфилова Ималова
Доц. д-р Диана Тонева Крумова
Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова
Доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Доц. д-р Здравко Георгиев Любенов
Доц. д-р Зорница Ганчева Петкова
Доц. д-р Иван Рашков Марчевски
Доц. д-р Ирена Емилова Любенова
Доц. д-р Катя Георгиева Личева
Доц. д-р Красимира Борисова Славева
Доц. д-р Крум Петков Крумов
Доц. д-р Любка Минчева Илиева
Доц. д-р Людмил Иванов Несторов
Доц. д-р Маргарита Стефанова Шопова
Доц. д-р Марин Стефанов Маринов
Доц. д-р Марина Ангелова Николова
Доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова
Доц. д-р Момчил Бориславов Антов
Доц. д-р Наталия Стоянова Маринова
Доц. д-р Николай Благоев Нинов
Доц. д-р Огнян Цвятков Марков
Доц. д-р Пепа Монова Стойкова
Доц. д-р Петранка Иванова Мидова
Доц. д-р Петя Емилова Попова
Доц. д-р Пламен Иванов Петков
Доц. д-р Росица Цветанова Симеонова
Доц. д-р Светослав Йорданов Илийчовски
Доц. д-р Сергей Тодоров Найденов
Доц. д-р Силвия Димитрова Костова
Доц. д-р Симеонка Александрова Петрова
Доц. д-р Стела Стойчева Касабова
Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова
Доц. д-р Тихомир Александров Личев
Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
Гл. ас. д-р Анелия Ангелова Панева
Гл. ас. д-р Асен Петров Божиков
Гл. ас. д-р Божидар Миланов Божилов
Гл. ас. д-р Ваня Колева Ганева
Гл. ас. д-р Галин Петров Стефанов
Гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов
Гл. ас. д-р Дияна Стефанова Иванова
Гл. ас. д-р Евгени Яшков Овчинников
Гл. ас. д-р Елена Йорданова Шопова
Гл. ас. д-р Елица Лазарова Кръстева
Гл. ас. д-р Жельо Невянов Желев
Гл. ас. д-р Зоя Станимирова Иванова
Гл. ас. д-р Иван Сашев Маринов
Гл. ас. д-р Илияна Георгиева Кръстева
Гл. ас. д-р Йордан Стефанов Йорданов
Гл. ас. д-р Красимир Георгиев Кулчев
Гл. ас. д-р Кремена Мариянова Маринова-Костова
Гл. ас. д-р Любомира Красимирова Тодорова
Гл. ас. д-р Маргарита Иванова Николова
Гл. ас. д-р Марияна Красимирова Павлова-Бънова
Гл. ас. д-р Милен Емилов Динков
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова Георгиева
Гл. ас. д-р Надежда Стоянова Цветкова
Гл. ас. д-р Павлин Богомилов Павлов
Гл. ас. д-р Петко Тошев Ангелов
Гл. ас. д-р Радка Дончева Ненова
Гл. ас. д-р Радосвета Йорданова Кръстева-Христова
Гл. ас. д-р Станислава Красимирова Стоянова
Гл. ас. д-р Стефан Станимиров Проданов
Гл. ас. д-р Танер Мустафов Исмаилов
Гл. ас. д-р Таня Георгиева Илиева
Гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Върбанов
Гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов
Гл. ас. д-р Цветелина Тодорова Кабакчиева
Гл. ас. д-р Юлиян Атанасов Господинов
Гл. ас. д-р Юрий Иванов Кузнецов
Ас. д-р Александрина Борисова Александрова
Ас. д-р Ивайло Огнянов Костов
Ас. д-р Мариела Димитрова Стоянова
Ас. д-р Надежда Косева Стефанова
Ас. д-р Пламен Станиславов Петров
Ст. преп. Елка Кирилова Узунова
Ст. преп. Ирина Славовна Иванова
Ст. преп. Йонко Тодоров Георгиев
Ст. преп. Радка Иванова Василева
Ст. преп. Радослав Георгиев Николов
Ст. преп. Румяна Любенова Денева
Ст. преп. Милен Иванов Атанасов
Преп. Елица Петкова Петкова
Анка Петкова Танева
Антоанета Василева Христова
Валери Фильов Николов
Венцислав Ангелов Танев
Галя Ламбева Тачева-Божкова
Георги Иванов Петров
Георги Кузманов Кузманов
Иван Недялков Недялков
Иван Петров Богданов
Кирил Владимиров Стоянов
Красимир Кънчев Парашкевов
Маргарита Дончева Несторова
Мирена Петрова Велчева
Нигохос Крикоров Канарян
Тихомир Василев Сурджийски
Цветан Евтимов Цветков
Шукри Азеддин Латифа Исмаил

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЗАД ЕВРОИНС АД
ТБ ОББ АД
МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД
ВИНПРОМ-СВИЩОВ АД
НИКОМ ЛТ АД
ПОК ДСК РОДИНА АД
ПРАЙМ ХОЛДИНГ АД
КОНТРАКС АД
ЗДРАВЕ-КОНСУЛТ ООД
АЛУМНИ КЛУБ СФК ВИПУСК 2000, 27 ГРУПА
ВЕЛО СЕРВИЗ ЕООД
АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ЦЕНОВ”
СДРУЖЕНИЕ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – СВИЩОВ

*Списъкът включва спомоществователите на кампанията, направили дарения над 100 лв. На всички тях и на гражданите, включили се в нея със символични дарения, изказваме огромна благодарност за съпричастността към делото на Димитър Ценов!