За средства за частично финансиране на научни публикации в реферирани издания, могат да кандидатстват преподаватели на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“ Свищов, преподаватели на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда и изследователи, като задължително необходимо условие е афилиацията на кандидатстващото лице да бъде СА „Д. А. Ценов“.   

Средства за частично финансиране на научни публикации в реферирани издания, се предоставят еднократно, в рамките на настоящата отчетна година (Приложение №5).

Размерът на средствата за частично финансиране на научни публикации в реферирани издания е до 800,00 лв. за публикация.

 Крайният срок за осъществяване на разходите е 10 декември 2020 г., а за предаване на Формуляр за финансиране на научна публикация в реферирани издания, е 15 декември на текущата година.