Project number: 2020-1-BG01-KA203-079025 “Adaptation of strategies for corporate social responsibility

to address the implications of the Industry 4.0”

 
24-25.03.2022 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025

Трета работна среща по проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, бе проведена от 24 до  25 март 2022 год. в гр. Мурсия, Испания

Третата координационна среща по програма Erasmus+  на екипа по проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“ бе успешно реализирана в гр. Мурсия в периода 24-25 март 2022 г. Представители на четири държави и пет институции взеха участие в присъствения форум с домакин Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) - Католическия университет Сан Антонио, Мурсия, Испания. Със своите 22 хиляди студенти, 1000 преподаватели и пет вековна сграда на Aula Magna Католическият Университет в Мурсия (UCAM), Испания съчетава традиция и иновация с глобално влияние. Институционален координатор на проекта за България е СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с Федерацията на работодателите на инвалиди в България, Икономическия факултет на Университета в Ниш, Фондацията на Католическия университет Сан Антонио, Мурсия, Испания и Акредитационният съвет за предприемачески университети със седалище Мюнстер (ACEEU), Германия.

Като представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в проведеното събитие в Испания взеха участие проф. д-р Андрей Захариев - ръководител на проекта и гл. ас. д-р Петко Ангелов - координатор по проекта. В рамките на визитата бяха обсъдени интелектуалните продукти, създадени от партньорите по проекта. Представител на всеки от локалните екипи даде отчет с детайлен преглед върху отделните части на подготвения курс за обучение по IO2 - част I, IO2 - част 2, както и старта на работата по написването на ръководството за обучение  - IO3. Обсъдена бе структурата, съдържанието и интерактивните елементи на наръчника за лектори по IO3. В хода на срещата бяха дискутирани подготовката на национални версии на Наръчника, бюджетното осигуряване и процедурите за документиране, показателите за постижение и плана за разпространение и извършената дейност. Гостуващите партньори имаха възможност да се запознаят с организацията на кампуса на университета-домакин. Приятно впечатление остави политиката на UCAS за подкрепа на студенти-спортисти, които се състезават за представителните отбори на Испания на олимпийски игри, световни и европейски първенства. Сред тези студенти се оказа и олимпийската шампионка по карате Сандра Санчез, която заедно със свищовската студентка Ивет Горанова спечелиха първите в историята на спорта карате златни медали за жени, съответно в дисциплината ката и дисциплината кумите (кат. 55 кг.). 

 
03-06.10.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025

Втора работна среща по проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, проведена в периода 03-06.10.2021 год. в гр. Мюнстер, Германия

Втората среща на екипа на проекта по програма ERASMUS+ № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, организиран от партньор от Германия, ACEEU бе успешно реализиран в гр. Мюнстер през периода 4-6 октомври 2021 г. Представители на четири държави и пет институции взеха участие в присъствено заседание на екипа по ръководство на проекта с домакини Акредитационният съвет за предприемачески университети със седалище Мюнстер (ACEEU), Германия. Институционален координатор на проекта е СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с Федерацията на работодателите на инвалиди в България, Икономическия факултет на Университета в Ниш, Фондацията на Католическия университет Сан Антонио, Мурсия, Испания и Акредитационният съвет за предприемачески университети със седалище Мюнстер, Германия.


Ръководителят на проекта - проф. д-р Андрей Захариев и координатора гл. ас. д-р Петко Ангелов взеха участие в проведеното събитие в Германия. На домакините от Акредитационната асоциация в Мюнстер бе връчен от името на ректора на СА "Д. А. Ценов" международния плакет на висшето училище в знак на оценка за доброто сътрудничество и перспективи.

В хода на работната среща бе приет годишния отчет за работата по проекта, вкл. учебна програма за академичен курс CSR 4.0, напредъка по написването на част първа от курс с работно заглавие „Корпоративната социална отговорност в Индустрия 4.0“ със съвместно участие на автори от Икономическия факултет на Университета в Ниш и Факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. Дискутирани бяха също написването на практико-приложна част втора, свързана с практически казуси в сферата на корпоративната социална отговорност. Изложен бе доклад за проведено теренно проучване CSR 4.0 при COVID-19 в Сърбия и България, чиито краен резултат са научни доклади за форуми в Ниш, Сърбия (14.10.2021 г.) и Виница, Украйна (07-08.10.2021 г.), Свищов, България (08-09.11.2021 г.). Планирана беше провеждането на трета координационна среща в Мурсия, Испания (23-25.03.2022 г.). Извършен бе преглед на отчетната документация за въвеждане в системата на ЕС - Mobility Tool. 

 
11-13.07.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025
 

Работна среща по проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, проведено в периода 11-13.07.2021 год. в гр. Ниш, Република Сърбия.

11-13.07.2021 год.

Представители на четири държави и пет институции взеха участие в присъствено стартово заседание на екипа по ръководство на проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, проведено в периода 11-13.07.2021 год. в гр. Ниш, Република Сърбия. Институционален координатор на проекта е СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с Федерацията на работодателите на инвалиди в България, Икономическия факултет на Университета в Ниш, Фондацията на Католическия университет Сан Антонио, Мурсия, Испания и Акредитационният съвет за предприемачески университети със седалище Мюнстер, Германия.

Ръководител на проекта е проф. д-р Андрей Захариев, а координатор гл. ас. д-р Петко Ангелов, които взеха участие в проведеното събитие в Република Сърбия и връчиха на партньорите от Германия и Испания оригиналните споразумения за партньорство и финансиране със СА „Д. А. Ценов“. Като краен резултат от дискусиите бе одобрена компетентностна рамка с учебна програма на академичен курс с работно заглавие „Корпоративната социална отговорност в Индустрия 4.0“, който ще се структурира в два раздела: теоретичен, с отговорници по написването участници в проекта от Икономическия факултет на Университета в Ниш и Факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ и практико-приложен, който ще се подготви от останалите трима партньори по проекта.

Участниците определиха и план за бъдещи действия, който включва провеждане през м. октомври 2021 г. на второ присъствено заседание в Мюнстер, Германия, където следва да се представи напредъка по подготовката на съдържанието на академичния курс и одобрят анкетни въпросници с фокус корпоративната социална отговорност и целеви групи от бизнеса и академичните среди. Домакините от Университета в Ниш в лицето на декана на факултета проф. Тадия Джукич и зам.-деканите проф. Винко Лепойевич и проф. Биляна Джорджевич осигуриха отлични условия за провеждане на работната среща и потвърдиха важността на дългосрочните връзки между двете висши училища. От страна на Университета в Ниш координацията на дейностите по проекта е възложена на проф. Мая Джукич, която отправи покана към представителите на свищовската академия за участие в традиционната годишна научна конференция на техния Икономически факултет, която ще се проведе на 14.10.2021 год. Като главен редактор на списание „Народностопански архив“ проф. Захариев покани професорите от Икономическия факултет в Ниш да публикуват на страниците на индексираното наше издание.

От българска страна проф. Андрей Захариев подари на Библиотеката на Икономическия факултет на Университета в Ниш разработени на английски език учебници и монографии, които са резултат от проекти на СА „Д. А. Ценов“, финансирани по програми на ЕС. От началото на проекта през месец октомври 2020 год., поради епидемичната обстановка в цяла Европа, всеки координационни дейности се провеждаха в онлайн среда чрез платформата за видеоконферентни срещи на СА „Д. А. Ценов“. По проекта е разработен и уеб-сайт https://csr-project.eu/, като са регистрирани собствени лого и страници в социалните мрежи.

Благодарение на силните традиции на СА „Д. А. Ценов“ в областта на програма Еразъм+, качествата на институционалните партньори и научно-биографичните показатели на ангажираните с апликацията свищовски преподаватели проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“ е класиран и финансиран сред първите четири за страната за 2020 год. сред 30 конкуриращи се проектни предложения на висши училища и организации. По конкурсни процедури на управляващия орган Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“ досега СА „Д. А. Ценов“ има три успешно разработени и финализирани проекта от 2016 и 2018 год. 
27.05.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА


На 27.05.2021 г. се проведе шестата международна онлайн среща с партниращите институции по проекта: Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България; СА „Д. А. Ценов“ – България; ACEEU GmbH – Германия; FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания; UNIVERZITET U NISU – Сърбия. Срещата се проведе посредством системата Big Blue Button. Основният въпрос който бе обсъдени в детайли бе проучване и реализиране на учебните теми, посветени на въздействието на Индустрия 4.0 върху предприятията и корпоративната социална отговорност в отделните държави. То има за цел да прегледа икономическите отрасли, дълбоко предизвикани от Индустрия 4.0 поради пропуските в обучението в съществуващите университетски програми и по този начин да се идентифицират учебни теми за корпоративна социална отговорност за по-нататъшно развитие, в рамките на проекта. В хода на срещата беше представен за обсъждане между партньорите въпросник за предпочитанията по отношение на възгледите или професионалния опит, състоящ се от 4 зони на проучване с прилежащите към тях въпроси.
Проучването и анализирането на получените данни е част от процеса по реализиране на интелектуалния труд и една от идеите на проекта за структуриране на учебен курс свързан с влиянието на Индустрия 4.0. 

 

 
25.02.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА


Срещата бе финализирана с изготвяне на разпределение на изпълнението на задачите във времето за следващите 4 месеца.
За да се отсеят добрите практики в сравнително резюме бяха обхванати съществуващите университетски програми по КСО. Обсъдиха се вариантите за формирането на въпросници - отделни за лектори, студенти и бизнес експерти, националните версии на Рамката за компетентност и учебната програма и др. 
По време на международната работна среща бе осъществена и обстоен преглед на плана за действие по IO1. Обсъдени бяха: националните резюмета по КСО - с фокус върху техните индикативни раздели: теоретична база, законодателство, национални разработки, препоръка на ЕС в национален аспект, тълкуване от гледна точка на отделните организации, тълкуване от гледна точка на партньорите и др. Разгледани бяха практически примери, традиции и нагласи, корпоративни политики, регионални различия и подходи. 

В хода на срещата бяха разгледани в детайли графиците по изпълнение на предстоящите дейности по проекта. В детайли се обсъдиха и разпределиха по екипи дейностите по административната и фактическата част на проекта. Администрирането на проекта се основава и на популяризирането му сред широката аудитория и в социалните мрежи. Към настоящия момент вече е налице и информационна осигуреност на проекта в социалните мрежи, както следва: 
На 25.02.2021 г. се проведе петата международна онлайн среща с партниращите институции по проекта: Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България; СА „Д. А. Ценов“ – България; ACEEU GmbH – Германия; FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания; UNIVERZITET U NISU – Сърбия. Срещата бе проведена посредством системата Big Blue Button. Основните въпроси които бяха обсъдени в детайли бяха 2: Административни въпроси - разписания и др. и обсъждане на план за IO1.  

 
21.01.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

На 21.01.2021 се проведе четвъртата по ред международна онлайн среща с партниращите институции по проекта: Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България; СА „Д. А. Ценов“ – България; ACEEU GmbH – Германия; FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания; UNIVERZITET U NISU – Сърбия. Срещата бе проведена посредством системата Big Blue Button. Основните въпроси които бяха обсъдени се състоят в 3 конкретни точки:

 1. Проблеми с разпространението и обсъждане на предложение за рекламен винил;
 2. Обсъждане на план за действие до края на IO1;
 3. Обсъждане на рамката за компетентност;

В хода на срещата бе обсъден и представен уебсайтът на проекта (https://csr-project.eu/), който стартира и ще бъде актуализиран периодично. Също така се разгледаха и разработваните шаблони за разпространение и публикуване. Следващият етап, който бе обсъден е стартиране на страници в социалните медии и улавяне на всяка възможност за промоция на проекта - онлайн или лице в лице.

Обсъдени и разпределени във времеви аспект и по екипи по проекта бяха следните дейности:

 • Поддържане на уеб сайта на проекта;
 • Производство на печатни банери;
 • Публикации в социалните медии;
 • Производство на електронни листовки;
 • Изготвяне на електронна брошура;
 • Изготвяне на медийни съобщения;
 • Срещи със заинтересовани страни и промоция на проекти;
 • Събития за разпространение и експлоатация (лице в лице);

Най-съществено внимание бе обърнато на обсъждане и анализ на съществуващите учебни програми и програмите за обучение, свързани с КСО в страните, в които се изпълняват проекти, сравнение с нуждите и идентифициране на пропуски. Анализът на иновациите в ЕС и препоръките на ЕС в областта на КСО и законодателството в този сектор включва анализ на примери за добри практики в областта на КСО в страните партньори, своеобразно тълкуване на законодателството на ЕС и прилагането му в страните партньори. Резултатите от този анализ ще дадат възможност за създаване на рамка за компетентност. Рамката се стреми да изгради набор от характеристики в образованието, обучението и развитието на бъдещите фирмени мениджъри и икономисти в реалността на епохата Индустрия 4.0. Учебният план ще бъде основан на практика и приложимост. Разработването на компетентностната рамка и учебната програма ще бъде предшествано от проучване, което ще идентифицира определени отрасли на икономиката, дълбоко оспорени от Индустрия 4.0 поради пропуски в обучението в съществуващите университетски програми. Партньорите ще използват отделни въпросници за студенти, преподаватели и бизнес експерти. Всеки въпросник ще има раздели, които ще измерват теми като наличност на теми, осигуряване на базово обучение и широко разбиране на последиците от Индустрия 4.0.

03.12.2020 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


ОНЛАЙН ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА С ПАРТНИРАЩИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ПРОЕКТА

На 03.12.2020 г. бе проведена онлайн видеоконферентна среща посредством Big Blue Button с партниращите институции по проекта и обсъждане на предстоящите съвместни междуинституционални дейности. Обсъдени са изготвената цялостната визия на проекта, интелектуалните резултати, по които екипите ще трябва да работят, управлението и администрирането на проекта Разгледани са в дълбочина рекламните и информационни материали-графичния дизайн на логото на проекта, банерите, уеб сайта, графичните изображения, подготвени за публикуване в социалните мрежи. Изготвен е план за действие и предстояща работа – разпределение на задачите във времеви аспекти (създаване на график за работа), разпределение на дейностите по екипи, съобразно възможностите за полезни действия на всяка от партниращите институции


  
16.10.2020 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

След успешно кандидатстване и класиране на СА "Д. А. Ценов" в топ 5 на проектните предложения за страната, в международните дни на Еразъм програмата на 16.10.2020 г. във виртуален формат чрез системата Big Blue Button се проведе и първата онлайн международна партньорска среща на координационния екип на проекта, където партньори на висшето ни училище са университети и академични асоциации от Германия, Испания и Сърбия, както и Националната федерация на работодателите на инвалиди.

На заседанието бяха представени членовете на работните екипи и същността на институции, които представляват, както и ангажиментите и отговорностите по проекта на всяка една от тях. Сформираният работен колектив обсъди възможните предстоящи дати за работни заседания и методите за работа по изпълнение на задачите по проекта.
 

 
 
24.09.2020 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


ПЪРВА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ОТ БЪЛГАРИЯ

На 24.09.2020 г. СА „Д. А. Ценов“ – Свищов бе домакин на първата организационна среща на партньорите от България по проекта. Нейн домакин бе проф. д-р Андрей Захариев - ръководител на проекта в СА „Д. А. Ценов. На срещата присъстваха Славейко Славков – представител на Националната федерация на работодателите на инвалиди, доц. д-р Маруся Смокова – директор на Центъра за международна дейност при СА „Д. А. Ценов“ и гл. ас. д-р Петко Ангелов – координатор на проекта.

Срещата бе посветена на подробно представяне на същността и съдържанието на проекта. За целите на продуктивността от него бяха обсъдени: основни административни и организационни въпроси, начина за комуникация с партньорите в условията на национална карантина, разпределение на отговорностите, начините за документално обслужване на проекта.