Наука и образование за интелигентен разтеж - лого
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Студентски практики

Списък
на Обучаващите организации – партньори

на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

 

 


Наименование
на обучаващата организация

Ментор/и

Менторска позиция
с доказан професионален опит

001

"Славяна 2013" ЕООД (позицията е за гр. Свищов)

Ненчо Славев Славев

1. Консултант продажби

002

"Едми-5" ЕООД (позицията е за гр. Свищов)

Емилия Димитрова Йорданова

1. Оперативен счетоводител;

2. Младши счетоводител

003

"Вело сервиз" ЕООД, гр. Свищов

Свилен Николов Иванов

1. Мениджър продажби

004

Районна здравноосигурителна каса – гр. Плевен

Пламен Симеонов Съев

1. Експерт финанси и отчетност на бюджетна организация

Нина Николова Арнаудова

1.Експерт бюджет - планиране, разходване и отчитане на бюджетни средства

Румяна Милинова Викторова

1. Експерт отчитане на финансови средства

005

"Монди" ЕООД, гр. Свищов

Росица Иванова Евдокиева

1. Помощник управител

Атанас Миланов Крумов

1. Оперативен счетоводител

006

"Райков - 07" ЕООД, гр. Свищов

Константин Руменов Райков

1. Помощник мениджър

Цветомила Мариянова Райкова

1. Сътрудник бизнес услуги

007

"Ай енд джи иншуранс брокерс" ООД, гр. София

(позицията е за гр. Свищов)

Мая Веселинова Христова

1. Технически сътрудник

008

Община Свищов

Валентина Георгиева Ангелова
Катя Ангелова Банкова

1. Инспектор местни приходи 1
1. Инспектор местни приходи 1

009

"Паркети Илиев" ЕООД, гр. Свищов

Илиян Методиев Илиев

1. Мениджър на търговската дейност

010

"Елит комерс" ЕООД, гр. Свищов

Калин Атанасов Борисов

1. Рецепционист-администратор

Венцислав Красимиров Димитров

1. Рецепционист-администратор

Станимир Енчев Минчев

1. Рецепционист-администратор
2. Рецепционист-администратор 1

011

" Ивент Про" ЕООД, гр. София

Иван Асенов Иванов

1. Финансов анализатор

012

"Счетоводни услуги ММ" ЕООД, гр. Казанлък

Мария Колева Маринова

1. Счетоводител и застраховател

013

" Финанс инвестмънт", гр. Плевен

Венелин Христов Георгиев

1. Експерт застрахователна дейност

014

"Декси консулт" ЕООД, гр. Плевен

Даниела Ангелова Димитрова

1. Счетоводител, оперативен;

2. Счетоводител, оперативен 1

015

"Модерна Враца" ЕООД, гр. Враца

Емил Петров Петров

1. Репортер икономически, финансови, образователни и социални анализи

016

"Найс-М" ЕООД, гр. София  (позицията е за гр. Свищов)

Верони Маринов Маринов

1. Специалист продажби

017

"Бул брокер" ООД, гр. София (позицията е за гр. Свищов)

Николай Валериев Илиев

1. Помощник брокер

Десислава Николаева Банчева

1. Помощник брокер

018

ЕТ "Даниела Николова", гр. Свищов

 

Валери Фильов Николов

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

Севдалина Асенова Камбурова

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

Филип Валериев Фильов

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

Гергана Георгиева Петрова

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

Теодора Георгиева Иванова    

1. Помощник управител на търговски обект
2. Помощник мениджър на търговски обект

019

"ВТравел" ЕООД, гр. Свищов

Владислав Людмилов Крумов

1. Туристически агент

020

"Ордер ДЦ" ЕООД, гр. Лом

Десислава Цветанова Цонева

1. Икономист

021

"Нет Експрес" ЕООД, гр. Свищов

Теменужка Христова Тончева

1. Анализатор-продажби;

2. Администратор-продажби;

3. Администратор въвеждане на данни 1

Антоанета Янкова Любенова

1. Администратор въвеждане на данни 1

2. Анализатор данни

3. Администратор продажби
4. Оператор онлайн поръчки
5. Оператор въвеждане на данни

022

"Деметра ИИ" ООД, с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново

Снежанка Иванова Рашевска

1. Бизнес администрация

023

НПКСБ, гр. София

Красимира Иванова Прунечева

1. Сътрудник проектна дейност - обучения и информационни технологии

024

Областна администрация Разград - област Разград

Анелия Тодорова Чутуркова

1. Сътрудник "Управление на човешките ресурси"
2. Специалист по управление на човешките ресурси

025

"Български пощи" ЕАД, гр.София

Венцислав Василев Трендафилов

1. Младши специалист по логистика

026

"Софттуикс" ЕООД, гр.София

Янислав Василев Димитров

1. Помощник Мениджър Интернет продажби

027

Община Карлово

Румяна Николова Христова

1. Технически сътрудник

2. Сътрудник-търговска дейност

3. Организатор-туризъм

028

Сдружение "Няма невъзможни неща", гр.Варна

Мариана Тодорова Томова

1. Счетоводител в организация с нестопанска цел

029

"Балкан инвест къмпани - Юг" ЕООД, гр. Бургас

Ангел Владов Георгиев

1. Управление на продажбите (B2B)

2. Управление на продажбите (B2C)

3. Офис мениджър

Мариана Николаева Караманова

1. Управление на продажбите (B2B)

2. Управление на продажбите (B2C)

3. Офис мениджър

030

СНЦ "Клуб по културизъм Академик", гр. Свищов

Христо Георгиев Сирашки

1. Помощмик мениджър

Борислава Захариева Славова-Петкова

1. Административен сътрудник

031

"Деси Ауто" ООД, гр. Търговище

Никола Иванов Станчев

1. Застрахователен брокер

032

ТП Държавно горско стопанство Плачковци, общ. Трявна

Илка Стоянова Йоновска

1. Специалист - икономика и управление на природните ресурси

033

Сдружение "Толерантност", гр. София

Цветан Иванов Енчев

1. Експерт проекти и програми

034

"Валенте - Валентина Георгиева", гр. Свищов

Валентина Кирилова Георгиева

1. Брокер на недвижимите имоти

035

Братя Гечеви ООД  (позициите са за гр. Свищов)

Иво Гечев Гечев

1. Помощник управител
2. Търговски маркетинг представител

Румен Гечев Гечев

1. Оперативен счетоводител
2. Маркетинг сътрудник

036

МИКИ-М ЕООД , гр. Свищов

Юри Илиев Йорданов

1. Помощник-управител

037

КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Нови Искър

Нермин Мехмед Хюсеин-Маврова

1. Финанси и счетоводство

038

Областна администрация Ловеч

Велислава Кирилова Петкова

1. Експерт „Държавна собственост“

039

Сдружение "Цветница" - гр.Трявна

Доника Христова Балабанова

1. Експерт европейски проекти и програми

040

Бизнес акаутмънт - гр.София

Наталия Николаева Арсова

1. Счетоводител счетоводна къща 1

041

Агромаркет Инфо БГ ЕООД - гр.София

Костадин Иванов Драгнев

1. Анкетьор

042

"Актив плюс" ЕООД, гр. Дряново

Стефан Николаев Събев

1. Административен секретар

043

Общинска служба "Социални дейности", гр. Свищов

Анелия Георгиева Димитрова

1. Счетоводител

044

Хил Вил Велико Търново ООД

Галя Александрова Стефанова

1. Копирайтър - разработване на текстове

045

МИРЧЕВ ИНВЕСТ ООД, гр. Плевен

Момчил Добринов Мирчев

1. Оперативен счетоводител

046

ЕТ "МИТРА СТЕФАНОВА - 2017", гр. Криводол

Светла Ангелова Андрова-Борисова

1. Счетоводител

047

Община Чирпан

Христина Иванова Христова-Косева

1. Специалист "Общински поземлен фонд, наеми и концесии"