Наука и образование за интелигентен разтеж - лого
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Студентски практики

Списък
на Обучаващите организации – партньори

на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

 

 

-->


Наименование
на обучаващата организация

Ментор/и

Менторска позиция
с доказан професионален опит

001

"Славяна 2013" ЕООД (позицията е за гр. Свищов)

Ненчо Славев Славев

1. Консултант продажби

002

"Емди-5" ЕООД (позицията е за гр. Свищов)

Емилия Димитрова Йорданова

1. Оперативен счетоводител;

2. Младши счетоводител

003

"Вело сервиз" ЕООД, гр. Свищов

Свилен Николов Иванов

1. Мениджър продажби

004

Районна здравноосигурителна каса – гр. Плевен

Пламен Симеонов Съев

1. Експерт финанси и отчетност на бюджетна организация
2.  Финансова отчетност и бюджетна дисциплина в системата на държавната администрация и здравеопазването
3. Експерт отчитане на финансови средства 1
4. Здравен мениджмънт, маркетинг и финансова отчетност в системата на здравеопазването
5. Администрация и управление в системата на НЗОК

Нина Николова Арнаудова

1.Експерт бюджет - планиране, разходване и отчитане на бюджетни средства
2. Експерт финанси и отчетност в бюджетната организация

Румяна Милинова Викторова

1. Експерт отчитане на финансови средства
2.  Финансова отчетност и бюджетна дисциплина в системата на държавната администрация и здравеопазването
3. Експерт отчитане на финансови средства 1
4. Здравен мениджмънт, маркетинг и финансова отчетност в системата на здравеопазването
5. Администрация и управление в системата на НЗОК

005

"Монди" ЕООД, гр. Свищов

Росица Иванова Евдокиева

1. Помощник управител

Атанас Миланов Крумов

1. Оперативен счетоводител
2. Оперативен счетоводител 1

006

"Райков - 07" ЕООД, гр. Свищов

Константин Руменов Райков

1. Помощник мениджър

Цветомила Мариянова Райкова

1. Сътрудник бизнес услуги

007

"Ай енд джи иншуранс брокерс" ООД, гр. София

(позицията е за гр. Свищов)

Мая Веселинова Христова

1. Технически сътрудник

008

Община Свищов

Валентина Георгиева Ангелова
Катя Ангелова Банкова
Йонка Иванова Сименова

1. Инспектор местни приходи 1
2. Инспектор местни приходи 2
3. Инспектор местни приходи 3
4. Инспектор местни приходи 4

009

"Паркети Илиев" ЕООД, гр. Свищов

Илиян Методиев Илиев

1. Мениджър на търговската дейност

010

"Елит комерс" ЕООД, гр. Свищов

Калин Атанасов Борисов

1. Рецепционист-администратор
2. Рецепционист-администратор 1

Венцислав Красимиров Димитров

1. Рецепционист-администратор
2. Рецепционист-администратор 1

Станимир Енчев Минчев

1. Рецепционист-администратор
2. Рецепционист-администратор 1

Мариел Ивайлов Петров

1. Рецепционист-администратор 1

Ивлена Венциславова Кърчева

1. Рецепционист-администратор
2. Рецепционист-администратор 1

011

" Ивент Про" ЕООД, гр. София

Иван Асенов Иванов

1. Финансов анализатор
2. Специалист финансови анализи
3. Специалист финансови анализи и прогнози

012

"Счетоводни услуги ММ" ЕООД, гр. Казанлък

Мария Колева Маринова

1. Счетоводител и застраховател

013

" Финанс инвестмънт", гр. Плевен

Венелин Христов Георгиев

1. Експерт застрахователна дейност

014

"Декси консулт" ЕООД, гр. Плевен

Даниела Ангелова Димитрова

1. Счетоводител, оперативен;

2. Счетоводител, оперативен 1

015

"Модерна Враца" ЕООД, гр. Враца

Емил Петров Петров

1. Репортер икономически, финансови, образователни и социални анализи

016

"Найс-М" ЕООД, гр. София  (позицията е за гр. Свищов)

Верони Маринов Маринов

1. Специалист продажби

017

"Бул брокер" ООД, гр. София (позицията е за гр. Свищов)

Николай Валериев Илиев

1. Помощник брокер
2. Помощник брокер 2

Десислава Николаева Банчева

1. Помощник брокер
2. Помощник брокер 2

018

ЕТ "Даниела Николова", гр. Свищов

 

Валери Фильов Николов

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект
3. Помощник управител на търговски обект 1
4. Помощник мениджър на търговски обект 1

Севдалина Асенова Камбурова

1. Помощник управител на търговски обект;

2. Помощник мениджър на търговски обект
3. Помощник управител на търговски обект 1
4. Помощник мениджър на търговски обект 1

Филип Валериев Фильов

1. Помощник управител на търговски обект;

2. Помощник мениджър на търговски обект
3. Помощник управител на търговски обект 1

Гергана Георгиева Петрова

1. Помощник управител на търговски обект;

2. Помощник мениджър на търговски обект
3. Помощник управител на търговски обект 1
4. Специалист по маркетинг и продажби
5. Помощник мениджър на търговски обект 1

Теодора Георгиева Иванова    

1. Помощник управител на търговски обект
2. Помощник мениджър на търговски обект
3. Помощник управител на търговски обект 1
4. Помощник мениджър на търговски обект 1

019

Амави Травел ЕООД, гр. Свищов

Владислав Людмилов Крумов

1. Туристически агент

020

"Ордер ДЦ" ЕООД, гр. Лом

Десислава Цветанова Цонева

1. Икономист

021

"Нет Експрес" ЕООД, гр. Свищов и гр. В.Търново

Теменужка Христова Тончева, ментор в гр. Свищов

1. Анализатор-продажби;

2. Администратор-продажби;

3. Администратор въвеждане на данни 1

Антоанета Янкова Любенова, ментор в гр. Свищов

1. Администратор въвеждане на данни 1

2. Анализатор данни

3. Администратор продажби
4. Оператор онлайн поръчки
5. Оператор въвеждане на данни
6. Анализатор продажби

Момчил Иванов Тончев, ментор в гр. Велико Търново 

1. Администратор продажби 1

022

"Деметра ИИ" ООД, с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново

Снежанка Иванова Рашевска

1. Бизнес администрация

023

НПКСБ, гр. София

Красимира Иванова Прунечева

1. Сътрудник проектна дейност - обучения и информационни технологии

024

Областна администрация Разград - област Разград

Анелия Тодорова Чутуркова

1. Сътрудник "Управление на човешките ресурси"
2. Специалист по управление на човешките ресурси
3. Специалист ТРЗ

025

"Български пощи" ЕАД, гр.София

Венцислав Василев Трендафилов

1. Младши специалист по логистика

026

"Софттуикс" ЕООД, гр.София

Янислав Василев Димитров

1. Помощник Мениджър Интернет продажби

027

Община Карлово

Румяна Николова Христова

1. Технически сътрудник

2. Сътрудник-търговска дейност

3. Организатор-туризъм

028

Сдружение "Няма невъзможни неща", гр. Варна

Мариана Тодорова Томова

1. Счетоводител в организация с нестопанска цел

Диана Василева Настева

1. Стажант в отдел "Маркетинг" на социално предприятие към Сдружение "Няма невъзможни неща"

029

"Балкан инвест къмпани - Юг" ЕООД, гр. Бургас

Ангел Владов Георгиев

1. Управление на продажбите (B2B)

2. Управление на продажбите (B2C)

3. Офис мениджър

Мариана Николаева Караманова

1. Управление на продажбите (B2B)

2. Управление на продажбите (B2C)

3. Офис мениджър

030

СНЦ "Клуб по културизъм Академик", гр. Свищов

Христо Георгиев Сирашки

1. Помощмик мениджър

Борислава Захариева Славова-Петкова

1. Административен сътрудник

031

"Деси Ауто" ООД, гр. Търговище

Никола Иванов Станчев

1. Застрахователен брокер

032

ТП Държавно горско стопанство Плачковци, общ. Трявна

Илка Стоянова Йоновска

1. Специалист - икономика и управление на природните ресурси

033

Сдружение "Толерантност", гр. София

Цветан Иванов Енчев

1. Експерт проекти и програми

Етел Радева Николова

1. Специалист Връзки с обществеността 2;
2. Експерт проекти и програми 2

034

"Валенте - Валентина Георгиева", гр. Свищов

Валентина Кирилова Георгиева

1. Брокер на недвижимите имоти
2. Маркетинг мениджър

035

Братя Гечеви ООД  (позициите са за гр. Свищов)

Иво Гечев Гечев

1. Помощник управител
2. Търговски маркетинг представител

Румен Гечев Гечев

1. Оперативен счетоводител
2. Маркетинг сътрудник

036

МИКИ-М ЕООД , гр. Свищов

Юри Илиев Йорданов

1. Помощник-управител

037

КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Нови Искър

Нермин Мехмед Хюсеин-Маврова

1. Финанси и счетоводство

038

Областна администрация Ловеч

Велислава Кирилова Петкова

1. Експерт „Държавна собственост“

Галя Георгиева Бочева

1. Експерт „Държавна собственост“ 1

039

Сдружение "Цветница" - гр.Трявна

Доника Христова Балабанова

1. Експерт европейски проекти и програми

040

Бизнес акаутмънт - гр.София

Наталия Николаева Арсова

1. Счетоводител счетоводна къща 1

041

Агромаркет Инфо БГ ЕООД - гр.София

Костадин Иванов Драгнев

1. Анкетьор

042

"Актив плюс" ЕООД, гр. Дряново

Стефан Николаев Събев

1. Административен секретар

043

Общинска служба "Социални дейности", гр. Свищов

Анелия Георгиева Димитрова

1. Счетоводител

044

Хил Вил Велико Търново ООД

Галя Александрова Стефанова

1. Копирайтър - разработване на текстове

045

МИРЧЕВ ИНВЕСТ ООД, гр. Плевен

Момчил Добринов Мирчев

1. Оперативен счетоводител

046

ЕТ "МИТРА СТЕФАНОВА - 2017", гр. Криводол

Светла Ангелова Андрова-Борисова

1. Счетоводител

047

Община Чирпан

Христина Иванова Христова-Косева

1. Специалист "Общински поземлен фонд, наеми и концесии"

048

Община Вършец

Даниела Георгиева Николова

1. Икономист счетоводител

049

Съвет по туризъм - Свищов, позиции в гр. Свищов и гр. София

Стефан Станимиров Проданов

1. Помощник-мениджър (позицията е за гр. Свищов)

Лидия Славова Лилова

1. Административен сътрудник (позицията е за гр. София) 

050

Детмаг-Свищов

Ана-Мария Атанасова Евтимова

1. Помощник Мениджър Интернет продажби

051

Дисека ЕООД, гр. София

Ирина Василева Димитрова

1. Отчетник, финансово-счетоводни фирмени разчети, сметки, документи

052

СК Актив Консулт БГ, гр. Варна

Христо Ангелов Янакиев

1. Стажант в отдел "Човешки ресурси"
2. Стажант-счетоводител

053

"Столичен автотранспорт" ЕАД, гр. София

Полина Емилова Димитрова

1. Управление на човешките ресурси

054

ЕТ "ХРИСТИНА-97 - ДИМИТЪР МАРЕВ" гр. Севлиево

Венера Петкова Марева

1. Експерт счетоводна отчетност и контрол

055

"ОптИн" ЕООД гр.София

Жоржета Антонова Тонева-Суванджиева

1. Помощник-управител

056

"Бест Ойл България" ЕООД

Йоана Константинова Костадинова

1. Асистент офис-финанси и счетоводство за ТРЗ1 (позицията е за гр. Горна Оряховица)

057

Феникс ДиАс ООД

Ася Димитрова Каръкова

1. Оперативен счетоводител;
2. Счетоводител счетоводна къща

София Георгиева Григорова

1. Оперативен счетоводител, счетоводител счетоводна къща

058

Трето основно училище Димитър Благоев, гр. Шумен

Жулиета Петрова Байкова

1. Икономист-счетоводител

059

"Хотел Яница Нова Загора" ЕООД - гр. Нова Загора

Марин Георгиев Иванов

1. Финансов сътрудник-рецепционист

060

Иновативни образователни технологии ЕООД - гр. София

Ангелин Атанасов Бахчеванов

1. ЧР Асистент
2. Маркетинг, продажби на услуги
3. Асистент маркетинг и комуникации

061

Тера Агро 2013 ЕООД - гр. Свищов

Росица Иванова Евдокиева

1. Технически сътрудник

062

ИНТ - АКТИВ ЕООД, гр. Горна Оряховица

Наталия Бориславова Василева

1. Икономист счетоводител

063

ДИОН КОНСУЛТ ООД, гр. Петрич

Наташа Стоянова Груева

1. Оперативен счетоводител 10
2. Транспортен мениджмънт
3. Международен консултант

064

Община Бяла Слатина

Росен Пенков Йотков

1. Експерт местни данъци и такси

065

ЕУ БИЛД ООД, гр. Велико Търново

Димитър Цветанов Цветанов

1. Маркетинг специалист 1

066

Иванов консулт - 7 ООД, гр. В. Търново

Цветомира Веселинова Цветанова

1. Финансов отчетник счетоводство
2. Финансов мениджър
3. Отчетник, счетоводство

067

Крестън БулМар – Кюстендил ООД, гр. Кюстендил

Денислава Миленова Ангелова

1. Счетоводител