Наука и образование за интелигентен разтеж - лого
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Студентски практики

Списък
на Обучаващите организации – партньори

на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

 

 


Наименование
на обучаващата организация

Ментор/и

Менторска позиция
с доказан професионален опит

001

"Славяна 2013" ЕООД (позицията е за гр. Свищов)

Ненчо Славев Славев

1. Консултант продажби

002

"Едми-5" ЕООД (позицията е за гр. Свищов)

Емилия Димитрова Йорданова

1. Оперативен счетоводител;

2. Младши счетоводител

003

"Вело сервиз" ЕООД, гр. Свищов

Свилен Николов Иванов

1. Мениджър продажби

004

Районна здравноосигурителна каса – гр. Плевен

Пламен Симеонов Съев

1. Експерт финанси и отчетност на бюджетна организация

Нина Николова Арнаудова

1.Експерт бюджет - планиране, разходване и отчитане на бюджетни средства

Румяна Милинова Викторова

1. Експерт отчитане на финансови средства

005

"Монди" ЕООД, гр. Свищов

Росица Иванова Евдокиева

1. Помощник управител

Атанас Миланов Крумов

1. Оперативен счетоводител

006

"Райков - 07" ЕООД, гр. Свищов

Константин Руменов Райков

1. Помощник мениджър

Цветомила Мариянова Райкова

1. Сътрудник бизнес услуги

007

"Ай енд джи иншуранс брокерс" ООД, гр. София

(позицията е за гр. Свищов)

Мая Веселинова Христова

1. Технически сътрудник

008

Община Свищов

Валентина Георгиева Ангелова
Катя Ангелова Банкова

1. Инспектор местни приходи 1
1. Инспектор местни приходи 1

009

"Паркети Илиев" ЕООД, гр. Свищов

Илиян Методиев Илиев

1. Мениджър на търговската дейност

010

"Елит комерс" ЕООД, гр. Свищов

Калин Атанасов Борисов

1. Рецепционист-администратор

Венцислав Красимиров Димитров

1. Рецепционист-администратор

011

" Ивент Про" ЕООД, гр. София

Иван Асенов Иванов

1. Финансов анализатор

012

"Счетоводни услуги ММ" ЕООД, гр. Казанлък

Мария Колева Маринова

1. Счетоводител и застраховател

013

" Финанс инвестмънт", гр. Плевен

Венелин Христов Георгиев

1. Експерт застрахователна дейност

014

"Декси консулт" ЕООД, гр. Плевен

Даниела Ангелова Димитрова

1. Счетоводител, оперативен;

2. Счетоводител, оперативен 1

015

"Модерна Враца" ЕООД, гр. Враца

Емил Петров Петров

1. Репортер икономически, финансови, образователни и социални анализи

016

"Найс-М" ЕООД, гр. София  (позицията е за гр. Свищов)

Верони Маринов Маринов

1. Специалист продажби

017

"Бул брокер" ООД, гр. София (позицията е за гр. Свищов)

Николай Валериев Илиев

1. Помощник брокер

Десислава Николаева Банчева

1. Помощник брокер

018

ЕТ "Даниела Николова", гр. Свищов

 

Валери Фильов Николов

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

Севдалина Асенова Камбурова

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

Филип Валериев Фильов

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

Гергана Георгиева Петрова

1. Помощник управител;

2. Помощник мениджър на търговски обект

019

"ВТравел" ЕООД, гр. Свищов

Владислав Людмилов Крумов

1. Туристически агент

020

"Ордер ДЦ" ЕООД, гр. Лом

Десислава Цветанова Цонева

1. Икономист

021

"Нет Експрес" ЕООД, гр. Свищов

Теменужка Христова Тончева

1. Анализатор-продажби;

2. Администратор-продажби;

3. Администратор въвеждане на данни 1

Антоанета Янкова Любенова

1. Администратор въвеждане на данни 1

2. Анализатор данни

3. Администратор продажби

022

"Деметра ИИ" ООД, с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново

Снежанка Иванова Рашевска

1. Бизнес администрация

023

НПКСБ, гр. София

Красимира Иванова Прунечева

1. Сътрудник проектна дейност - обучения и информационни технологии

024

Областна администрация Разград - област Разград

Анелия Тодорова Чутуркова

1. Сътрудник "Управление на човешките ресурси"

025

"Български пощи" ЕАД, гр.София

 

 

026

"Софттуикс" ЕООД, гр.София

Янислав Василев Димитров

1. Помощник Мениджър Интернет продажби

027

Община Карлово

Румяна Николова Христова

1. Технически сътрудник

2. Сътрудник-търговска дейност

3. Организатор-туризъм

028

Сдружение "Няма невъзможни неща", гр.Варна

Мариана Тодорова Томова

1. Счетоводител в организация с нестопанска цел

029

"Балкан инвест къмпани - Юг" ЕООД, гр. Бургас

Ангел Владов Георгиев

1. Управление на продажбите (B2B)

2. Управление на продажбите (B2C)

3. Офис мениджър

Мариана Николаева Караманова

1. Управление на продажбите (B2B)

2. Управление на продажбите (B2C)

3. Офис мениджър

030

СНЦ "Клуб по културизъм Академик", гр. Свищов

Христо Георгиев Сирашки

1. Помощмик мениджър

Борислава Захариева Славова-Петкова

1. Административен сътрудник