АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ 
 
На 11 и 12 май 2020 г. членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие в Юбилейната международна научна конференция посветена на 100-годишнина от създаването на Икономически университет – Варна. Темата на научния форум бе „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“. В конференцията участваха 348 учени, преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса от страната и чужбина. Доклади представиха участници от 23 български висши училища и 15 университета от Германия, Полша, Литва, Португалия, Румъния, Хърватска, Словакия,  Русия, Сърбия, Украйна, Ливан. Предстои да бъде публикуван сборник с 271 научни доклада. 

 

Изследовател д-р Александрина Александрова и гл. ас. д-р Танер Исмаилов представиха своите доклади със заглавия „Рамки за фискално управление на САЩ и ЕС или кога децентрализираната фискална дисциплина работи?“ и „Данъкът върху добавената стойност като инструмент на дискреционната фискална политика на страните-членки на Европейския съюз през последното десетилетие“. Участието на изследователите от СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов се реализира в контекста на изпълнение на дейностите на научноизследователския проект. Поради непредвидените обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19, конференцията се проведе в дистанционен формат.